Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Dicot AB (publ): Årsredovisning för 2018

Årsredovisningen och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018
finns att ladda ner på bolagets hemsida, www.dicot.se.

Dicot Nyhet 190426 Årsredovisning 2018
(https://mb.cision.com/Public/17172/2797371/a579b172676e031e.pdf)I
samband med offentliggörandet av årsredovisningen och
revisionsberättelsen för Dicot AB vill bolaget lämna följande
information: Styrelsen vill informera att i revisionsberättelsen har
revisorn gjort ett uttalande under "Väsentliga osäkerhetsfaktorer
avseende antagandet om fortsatt drift". Som framgår i
förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen är det befintliga
kapitalet inte tillräckligt för att täcka bolagets behov av
finansiering av drift och planerad verksamhet de närmaste tolv
månaderna. Ovanstående upplysning är i linje med revisionsstandard
att kunna påvisa 12 månaders fortlevnad från räkenskapsårets utgång.

I årsredovisningen under förvaltningsberättelsen har styrelsen
uttryckt följande avseende det finansiella läget:

För det fortsatta utvecklingsarbetet i nuvarande fastlagd plan under
2019 behöver bolaget ytterligare kapital. Styrelse och ledning
arbetar kontinuerligt med alternativa finansieringslösningar. Detta
kan ske i form av företrädesemissioner, riktade emissioner eller
ansökningar om bidrag. Om bolaget inte erhåller tillräckligt kapital
behöver bolaget reducera sin utvecklingsverksamhet för att
säkerställa att bolaget har rörelsekapital för 2019.

Styrelsen hyser goda förhoppningar att lösa företagets finansiering.
Som framgår av kallelse till årsstämman föreslår styrelsen årsstämman
att fatta beslut om mandat för styrelsen att genomföra en eller flera
emissioner om maximalt 10 % av bolagets aktier.

Göran Beijer, vd, Dicot AB
Telefon: 070-663 60 09
E-post: goran.beijer@dicot.se

Om Dicot AB (publ)
Dicots affärsidé är att utveckla produkten LibiguinTM som läkemedel
för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen
regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter
vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt
genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för
att kunna introducera LibiguinTM på världsmarknaden. Dicot är listat
på Spotlight Stock Market och har cirka 700 aktieägare. För mer
information se www.dicot.se. (http://www.dicot.se. /)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dicot-ab--publ-/r/arsredovisning-for-2018,c27...
https://mb.cision.com/Main/17172/2797371/1032642.pdf
https://mb.cision.com/Public/17172/2797371/ad9b6d1442593714.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.