Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-19

Dome Energy AB: Kommuniké från årsstämma

Pressrelease Stockholm 19 juni 2019 (Nasdaq First North: DOME)

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com/) (publ) (härefter "Dome"
eller "Bolaget") har genomfört årsstämma onsdagen den 19 juni 2019
klockan 10.00 på Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A,
Stockholm.

Bolagsstämman beslöt att bifalla styrelsens samtliga förslag och alla
beslut var enhälliga.

Bolagsstämman beslöt att:
1a) Fastställa resultaträkning och balansräkning och
koncernresultaträkning och koncern-balansräkning.

1b) Bolagets resultat skall disponeras enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen.

1c) Bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.

2. Fastställa arvoden åt styrelse och revisor enligt följande:
Ett arvode på 125 000 kronor skall utgå till envar av de
bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 175 000 kronor skall
utgå till styrelsens ordförande, dock ej till de som i övrigt uppbär
ersättning för utfört arbete i koncernen. Arvode till revisorn skall
utgå enligt godkänd räkning.

3. Till styrelseledamöter omvälja Håkan Gustafsson, Petter Hagland och
Pål Mørch och Knut Pousette. Håkan Gustafsson utsågs till ordförande.

4. Till revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Bo
Lagerström som ny huvudansvarig revisor.

5. Besluta om att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande
bolagsordning, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller
konvertibler och/eller teckningsoptioner till marknadsmässiga villkor
mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom
och/eller genom kvittning. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av
styrelsen.

6. Bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den
styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och
förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den
utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

För mer information vänligen kontakta:
Paul Morch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: pm@domeenergy.com

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First
North i Sverige (Kortnamn: DOME
(http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel
+46 8 503 01 550, CA@mangold.se är Bolagets Certified Adviser.
Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på
utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA.
För mer information besök www.domeenergy.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dome-energy-ab/r/kommunike-fran-arsstamma,c28...
https://mb.cision.com/Main/10080/2844532/1065417.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.