Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-20

Drillcon: Kallelse till Drillcon årsstämma den 20 maj 2020

Årsstämma i Drillcon AB (publ) genomförs den 20 maj 2020, kl. 14:00 på
Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.

Kallelsen publiceras på Drillcons hemsida (www.drillcon.se) idag och
bifogas i detta pressmeddelande. Kallelsen kommer även att publiceras
i Post- och Inrikes tidning samt Dagens Industri.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 finns tillgänglig på hemsidan
senast tre veckor innan stämman.

Nora 20 april 2020

Patrik Rylander,

Drillcon AB

VD & Koncernchef

Pressreleasen och ytterligare information kan inhämtas www.drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ)
ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom
ovanstående persons försorg för offentliggörande den 20 april kl
20:30 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om
Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB,
Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS,
utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i
Norden, Iberiska halvön och sydamerikanska marknaden.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/drillcon/r/kallelse-till-drillcon-arsstamma-d...
https://mb.cision.com/Main/991/3092053/1232190.pdf

Författare Cision News