Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

Eastnine AB (publ): Kommuniké från årsstämma i Eastnine AB (publ) den 15 maj 2019

Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget
och Eastnine-koncernen intagna resultat- och balansräkningarna för
verksamhetsåret 2018.

Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med
styrelsens förslag innebärande att utdelning till aktieägarna ska ske
med ett belopp motsvarande 2,30 kronor per aktie samt att resterande
vinstmedel balanseras i ny räkning. Utdelningen fördelas på två
utbetalningstillfällen om 1,15 kronor per aktie och
utbetalningstillfälle. Första avstämningsdag för utdelning är
fredagen den 17 maj 2019 och andra avstämningsdag för utdelning är
måndagen den 18 november 2019. Utdelning betalas ut genom Euroclear
Sweden AB onsdagen den 22 maj 2019 respektive torsdagen den 21
november 2019.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för den tid som revisionsberättelsen omfattar.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5)
ledamöter och att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat
revisionsbolag.

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet ska uppgå till 800 000 kronor
till styrelseordförande och 400 000 kronor till övriga
styrelseledamöter. Vidare fastställdes att arvodet till revisorerna
ska utgå enligt godkänd räkning.

Peter Elam Håkansson, Liselotte Hjorth, Nadya Wells, Peter Wågström
och Johan Ljungberg omvaldes till styrelseledamöter för tiden intill
slutet av nästa årsstämma. Liselotte Hjorth valdes till styrelsens
ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG, med huvudansvarig revisor
Peter Dahllöf, omvaldes till bolagets revisor intill slutet av nästa
årsstämma.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om överlåtelse av egna
aktier och att besluta om förvärv av egna aktier, i enlighet med
framlagda förslag.

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen avseende revisors
mandatperiod, innebärande att revisor kan väljas för en alternativ
mandattid om 1-4 år.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med ett
substansvärde på 242,3 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande
mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera
förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig förvaltare av
hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska
huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap,
sektor Real Estate.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 17:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eastnine-ab--publ-/r/kommunike-fran-arsstamma...
https://mb.cision.com/Main/13001/2814890/1046037.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.