Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-19

Eastnine AB (publ): Valberedning inför Eastnines årsstämma 2019

Enligt av årsstämman 2017 fastslagen utformning och arbetssätt för
valberedningen ska Eastnine ha en valberedning bestående av minst tre
och högst fyra ledamöter, varav högst tre ledamöter ska utses av de
tre största aktieägarna eller ägargrupperna som önskar utse en
representant. Den fjärde ledamoten är bolagets styrelseordförande.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per
den 31 augusti 2018 med Liselotte Hjorth som sammankallande.
Valberedningen består av Magnus Lekander som representant för East
Capital, Mathias Svensson som representant för Keel Capital och David
Bliss som representant för Lazard Asset Management. I valberedningen
ingår vidare Liselotte Hjorth i egenskap av styrelseordförande i
Eastnine.

Valberedningens uppgift är att förbereda och presentera förslag
avseende val av styrelse, stämmoordförande, styrelseordförande och
revisor. Valberedningen har också att föreslå arvoden till styrelse,
styrelseutskott och revisor inför årsstämman 2019.

Eastnines årsstämma hålls den 15 maj 2019 i Stockholm. Aktieägare som
önskar få ärende behandlat på stämman skall lämna sådant förslag till
styrelsens ordförande i god tid före offentliggörandet av kallelsen
till stämman som beräknas ske i april 2019.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen eller
styrelsen är välkomna att skicka e-post till info@eastnine.com, eller
brev till Eastnine, att. Valberedningen, Box 7214, 103 88 Stockholm.

För mer information, kontakta Liselotte Hjorth, Ordförande i Eastnine:
08 - 505 97 700

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett
substansvärde på 232,3 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande
mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera
förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig förvaltare av
hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska
huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i
noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 19
september 2018 kl. 10:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eastnine-ab--publ-/r/valberedning-infor-eastni...
http://mb.cision.com/Main/13001/2621431/911535.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.