Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-03

eBlitz Group AB: Tilldelning av teckningsoptionsprogram, serie 2021/2023

Vid bolagsstämman den 7 juli 2021 beslöt Bolaget, eBlitz Group AB (publ), tidigare Onoterat AB (publ), att ställa ut maximalt 525 000 teckningsoptioner på aktier i Bolaget, till ledande befattningshavare, anställda och styrelseledamöter. Villkoren för Optionsprogrammet framgår av Villkor för optionsprogram, Serie 2021/2023, vid kallelsen till årsstämman.

Styrelsen har beslutat om tilldelning av totalt 350 000 teckningsoptioner utav de totalt 525 000 teckningsoptioner, som tecknats av följande personer;

  • Lars-Erik Bratt, VD                                               100 000
  • Henrik Sporje, Investment manager 100 000
  • Bertil Rydevik, Ordförande                                    50 000
  • Kim Lund, Styrelseledamot                                   50 000
  • Joakim Dahl, Styrelseledamot                               50 000

Sammantaget ger Innehavarna av teckningsoptionerna, Serie 2021/2023, rätten att teckna en aktie för varje option till kursen 5,40 kronor per aktie per styck. Som vederlag för förvärvet av Tecknings-optionerna ska Innehavaren erlägga en marknadsmässig premie 0,12 kronor per option beräknad i enlighet med Black-Scholes värderingsmetod.  Rådgivare till optionsprogrammet är Optionspartner AB.

Styrelsen för eBlitz Group AB (publ) har även förlängt teckningstiden för optionsprogrammet till och med den 31 december 2021, inför framtida rekryteringar.

.
För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i eBlitz Group AB (publ) mobil 0701 - 442 441

Om eBlitz Group AB (publ)

eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group ABs affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.eblitz.se

Författare Cision