Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-01

Ecoclime: Ecoclime förvärvar 20% av Bioeco Technologies AB

Ecoclime har avtalat om förvärv av 20% av Bioeco Technologies AB genom
en riktad nyemission till Ecoclime om 10 MSEK. Med förvärvet följer
även en option att förvärva ytterligare 31% av bolaget för ett ägande
upp till 51%. Bioeco har under våren avtalat om leveranser omfattande
28 MSEK energiråvara till Umeå Energi och Stockholm Exergi, vilket
sker i samarbete med bl a Norra Skogsägarna.

Bioeco Technologies har sedan 2012, med stöd av bl a
Energimyndigheten, Skogforsk, Europeiska utvecklingsfonden och
Horizon 2020 och i samarbete med flera företag inom det svenska
skogsbruket och energibranschen, utvecklat patenterad teknologi,
processer och metoder för effektivare framställning av förnybar
biomassa- och energiråvara med positiv klimatpåverkan.

Bolaget erbjuder via dotterbolaget Cintoc unik teknologi samt metoder
och affärslösningar för produktion av biomassa inom skogsbruket med
energi- och massaindustrin som slutkund. Dessa lösningar uppskattas
kunna tillföra 20 TWh fossilfri, förnybar energi till det svenska
energi- och biomassasystemet, vilket är mer energi än vad Sveriges
vindkraft producerar idag. Inom energiområdet kan råvaran användas
till flygbränslen och andra fordonstransporter, inom massaindustrin
kan den användas som kostnadseffektiv fiberråvara till bl a kläder,
byggnadsmaterial, kartonger, påsar. Slutprodukterna i form av bränsle
och fiberråvara är konkurrenskraftiga, förnybara alternativ till
fossilbaserade, icke förnybara olje-, kol och naturgasprodukter.

Lennart Olofsson, VD Ecoclime:

"Då Bioeco är ett företag som har samma fokus på klimatnytta som
Ecoclime passar det väl in i vår utvidgade strategi. Vi kan bidra
till Bioecos framtida tillväxt med vår långa affärserfarenhet och
vårt kontaktnät inom energiområdet, samtidigt som Bioeco kan bli ett
nytt affärssegment inom Ecoclime Group. Förvärvet av aktierna följer
den utvidgade tillväxtstrategi som Ecoclime rapporterat om tidigare."

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli
2019.

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Ecoclime Group AB är en investeringsplattform för klimatsmarta
teknologier, system- och affärslösningar. Bolagen i gruppen skapar
och utvecklar innovationer samt driver projekt för ett mer hälsosamt
inomhusklimat, lägre energikonsumtion och växthusgasutsläpp i
fastigheter och industriprocesser. Bolaget är noterat på Spotlight
Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ecoclime/r/ecoclime-forvarvar-20--av-bioeco-t...
https://mb.cision.com/Main/11665/2854177/1071423.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.