Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

Ecoclime: Ökad omsättning och fortsatt positivt kassaflöde för Ecoclime i Q2 enligt Halvårsrapport 2019

Nettoomsättningen steg med 29 % till 36,4 MSEK (26,0). Totala
omsättningen ökade till 44,2 MSEK (31,5). Det egna kapitalet ökade
till 4,15 kr/aktie och soliditeten till 80 % (71 %).

Lennart Olofsson, VD i Ecoclime:

"Andra kvartalet fortsätter i positiv riktning, med ökad omsättning
och ett positivt kassaflöde trots stora investeringar för vår
fortsatta tillväxt. De repetitiva intäkterna fortsätter att öka,
vilket ger oss en viktig intäktsbas. Affärssegmentet Automation
fortsätter sin starka utveckling och har redan överträffat årets
organiska tillväxtscenario med flertalet ordrar i diverse
fastighetsprojekt. Vi ser en inbromsning på fastighetsmarknaden, med
framskjutna beslut i många stora fastighetsprojekt, vilket lett till
en tillfällig stagnation inom affärssegmenten Inomhusklimat och
Cirkulär Energi.

Styrelsen beslutade i maj att utvidga Ecoclimes tillväxtstrategi att
även omfatta ägande eller partnerskap med bolag som erbjuder
energilösningar för fastigheter där det finns synergier inom våra
befintliga marknader. Det ger oss ytterligare riskspridning samtidigt
som potentialen i verksamheten ökar. Ecoclimes finansiella ställning
är mycket stabil och vi ser goda förutsättningar till fortsatt
tillväxt. En tillväxt som sker organisk och via förvärv av
väletablerade bolag och via partnerskap särskilt i unga bolag. Med
tillväxt och ökad andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter vi
på den inslagna vägen, att vara ett nischat cleantechföretag i
fastighets- och den cirkulära energimarknaden med god riskspridning
och uthållig, lönsam tillväxt."

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22
augusti 2019.

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Ecoclime Group AB är en investeringsplattform för klimatsmarta
teknologier, system- och affärslösningar. Bolagen i gruppen skapar
och utvecklar innovationer samt driver projekt för ett mer hälsosamt
inomhusklimat, lägre energikonsumtion och växthusgasutsläpp i
fastigheter och industriprocesser. Bolaget är noterat på Spotlight
Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ecoclime/r/okad-omsattning-och-fortsatt-posit...
https://mb.cision.com/Main/11665/2886247/1093712.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.