Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-27

EcoRub tillförs 4,56 MSEK

EcoRub tillförs 4,56 MSEK genom inlösen av teckningsoptioner utfärdade i samband med finansieringsavtal under 2017-2019 med European High Growth Opportunities Securitization Fund och Bracknor Fund Ltd.

De teckningsberättigade har utnyttjat möjligheten att teckna aktier och har sammanlagt tecknat 12 220 961 aktier av serie B i bolaget, varav 2 500 000 till en kurs om 0,35kronor, 4 861 111 till en kurs om 0,36 kronor och 4 859 850 till en kurs om 0,40 kronor. Utgivandet av 12 220 961 aktier av serie B innebär att aktiekapitalet ökar med 305 511,53 kronor vilket motsvarar en utspädning om 4,800 %.

Dessa avtal var tecknade långt före min och styrelseordförande Anders Färnlöf tid i Bolaget och som vi tidigare har kommunicerat så kommer vi inte använda denna typ av avtal i framtiden. Men eftersom dessa avtal var tecknade under perioden 2017-2019 så är det inget som vi kan påverka.

Detta stärker vår kassa ytterligare vilket gör att vi kan öka tempot i vår satsning "The Ecoway 2024".

Denna information är sådan som EcoRub är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-27 11:51 CET.

Isac Andersson

CEO

+46 70- 399 71 07

isac.andersson@ecorub.se

Ecorub AB

Hökmark 114

932 93 Lövånger

Författare Cision