Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-11

EKOFIN: STRIDER PÅ TISDAG OM SLOPAT VETO I SKATTEFRÅGOR

BRYSSEL (Direkt) EU:s finansministrar ska på tisdagen drabba samman om varje
EU-land ska förlora sin vetorätt i skattefrågor.

Ekofinmötet tar också upp om EU ska införa en flygskatt. Finansministrarna
klubbar även hur EU:s finanstillsyn ska stärkas efter brexit.

EU-kommissionen har, påhejad av Frankrike, föreslagit att införa beslut med
kvalificerad majoritet i skattefrågor. Nu krävs enhällighet bland alla
EU-länder.

Vetot skulle slopas successivt i fyra steg: Först för EU-beslut som gäller
skatteflykt och skatteundandragande. Steg två skulle komma samtidigt, om
klimat- och hälsobeskattning.

Steg tre gäller områden som till stor del redan är harmoniserade, främst moms
och punktskatter.

Sista steget skulle bli de riktigt kontroversiella skatteområdena för att
fullborda inre marknaden: en konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) och skatt
på den digitala ekonomin.

Även Italien, Spanien, Portugal, Österrike och till viss del Tyskland står
bakom Frankrike.

Sverige är mycket kraftigt emot att ens ta det första steget. Kraftigt
motstånd kommer också från Irland, Luxemburg, Malta, de baltiska länderna,
Cypern, Polen och Slovakien är negativa.

Eftersom det krävs enhällighet att gå över till majoritetsbeslut ser många
EU-källor en övergång som omöjlig.

Kommissionen och Frankrike argumenterar att EU:s beslut skulle gå snabbare och
vara mer demokratiska då Europaparlamentet involveras.

Motståndarna tycker att nuvarande beslutsform är minst lika demokratisk då de
nationella parlamentet involveras via ländernas regeringar.

Efter debatten får EU:s ordförandeland Rumänien avgöra nästa steg. Franska
källor uppger att man är medveten om att arbetet måste ske långsiktigt.

Beträffande flygskatten vill Nederländerna nu signalera att man vill ha en
ordentlig debatt vid nästa ekofinmöte, den 12 mars.

Nederländerna vill ha en flygskatt på EU-nivå eftersom den nederländska
regeringen fick avskaffa sin när effekten blev att flygresenärer åkte från
grannländer.

Förra ekofinmötets stridsfråga - om EU:s finanstillsyn - har lösts på
tjänstemannanivå. Finansministrarna ska bara klubba beslutet.

Centraliseringen av befogenheter från nationella tillsynsmyndigheter till
Europeiska systemrisknämnden och de tre europeiska tillsynsmyndigheterna EBA,
ESMA och EIOPA har minskat.

Det ursprungliga förslaget hotade att flytta kontrollen av hälften av svenska
prospekt till av ESMA i Paris. (Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten. De övriga två är Europeiska bankmyndigheten och
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten.)

EU-länderna är nu redo att inleda förhandlingar med Europaparlamentet om
slutversionen av lagstiftningen. Målet är att bli klara innan parlamentets
mandatperiod löper ut inför valet till parlamentet i maj.

Slarv och fusk i EU:s budget har minskat. Därför kommer Sverige - för första
gången på sju år - inte rösta emot att ge kommissionen ansvarsfrihet. Nu
gäller det 2017 års budget. Sverige kommer att avstå. Nederländerna väntas
bli enda land att fortsätta rösta nej.

Sverige håller inne med grönt ljus eftersom förbättringen kan ha påverkats av
att volymen på utbetalningar var mindre 2017.

Felnivån har sjunkit från 4,7 procent 2013 till 3,1 procent 2016 och 2,4
procent 2017. EU:s mål är dock 2 procent.

Finansministrarna antar också slutsatser om riktlinjer för EU-budgeten 2020.
Denna budget utgår från att Storbritannien har lämnat EU men betalar till
budgeten enligt utträdesavtalet.

---------------------------------------
Bengt Ljung +32 22 30 74 56

https://twitter.com/Direktbryssel

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.