Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

Elanders AB: Delårsrapport januari - mars 2019

Första kvartalet

* Omsättningen ökade med 16 procent till 2 806 (2 422) Mkr, varav 9
procentenheter var organisk tillväxt.
* EBITA ökade till 123 (83) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om
4,4 (3,4) procent. Exklusive effekter från införandet av IFRS 16
ökade EBITA till 114 (83) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om
4,1 (3,4) procent och en resultatförbättring om 37 procent.
* Rörelseresultatet ökade till 110 (68) Mkr. Exklusive effekter från
införandet av IFRS 16 ökade rörelseresultatet till 101 (68) Mkr.
* Resultat före skatt ökade till 73 (46) Mkr. Exklusive effekter från
införandet av IFRS 16 ökade resultatet före skatt till 81 (46) Mkr.
* Nettoresultatet ökade till 50 (34) Mkr motsvarande 1,40 (0,95) kronor
per aktie. Exklusive effekter från införandet av IFRS 16 ökade
nettoresultatet till 56 (34), motsvarande 1,57 (0,95) kronor per
aktie.
* Det operativa kassaflödet ökade till 390 (-34) Mkr. Exklusive
effekter från införandet av IFRS 16 ökade operativa kassaflödet till
220 (-34) Mkr. I kassaflödet för perioden ingår en positiv
engångseffekt om 47 (0) Mkr hänförlig till försäljning av
kundfordringar, så kallad factoring.
* Koncernens långsiktiga finansiella mål är under översyn med anledning
av införandet av IFRS 16, då denna standard påverkar vissa av de
finansiella målen. Nya finansiella mål kommer att presenteras senare
under 2019.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida,
www.elanders.com

, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com

.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 - 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 - 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Flöjelbergsgatan 1 C
431 35 Mölndal
Tel. 031 - 750 00 00

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 29 april 2019 kl. 11.00 CET.

Bilaga

* 2019-04-29 Elanders Pressmeddelande Q1 2019

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.