Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-21

Electra Gruppen AB: Delårsrapport januari - juni 2019

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054
                     
DELÅRSRAPPORT JANUARI ? JUNI 2019

Stärkta marginaler ger positiv resultatutveckling

* Retailsegmentet uppvisar stärkta marginaler vilket påverkar
resultatet positivt
* Integrationen av Em Home belastar enligt plan koncernresultatet med
ca 1,8 MSEK första halvåret
* Samarbetet med Elon inlett, framskrider enligt plan

APRIL ? JUNI 2019

* Nettoomsättningen uppgick till 414,0 (442,1) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till 3,0 (2,2) MSEK.
* Resultat efter skatt uppgick till 2,2 (1,5) MSEK.
* Resultat per aktie uppgick till 0,41 (0,29) SEK.
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -38,3 (-7,7)
MSEK.
* Eget kapital per aktie uppgick till 36,22 (36,05) SEK.

JANUARI ? JUNI 2019

* Nettoomsättningen uppgick till 802,1 (842,6) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till 4,8 (4,4) MSEK.
* Resultat efter skatt uppgick till 3,8 (3,4) MSEK.
* Resultat per aktie uppgick till 0,72 (0,66) SEK.
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,6 (13,2)
MSEK.
* Eget kapital per aktie uppgick till 36,22 (36,05) SEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Den 15 juli informerades att Electra och Elon fördjupar samarbetet genom
att Electra från och med augusti ska
varuförsörja de 50 butiker Elon har i Norge med hemelektronik. Den 19
augusti informerades att fyra nya butiker 
väljer att ansluta sig till kedjan EM Home.

FINANSIELL Q2 Q2 1/1-30/6 1/1-30/6 1/7-2018 Helår
UTVECKLING (MSK) 2019 2018 2019 2018 30/6-2019 2018
             
Nettoomsättning 414,0 442,1 802,1 842,6 1 829,0 1 869,5
Rörelseresultat 3,0 2,2 4,8 4,4 23,0 22,6
Resultat efter finansiella poster 3,0 2,0 5,2 4,5 24,0 23,3
Resultat efter skatt 2,2 1,5 3,8 3,4 18,3 17,9
Rörelsemarginal (%) 0,7 0,5 0,6 0,5 1,3 1,2
Soliditet (%) 31,0 35,7 31,0 35,7 31,0 35,9
Eget kapital per aktie (SEK) 36,22 36,05 36,22 36,05 36,22 38,61
Resultat per aktie, före utspädning (SEK) 0,41 0,29 0,72 0,66 3,50
3,44
Resultat per aktie, efter utspädning (SEK) 0,41 0,29 0,72 0,66 3,50
3,44
Aktier vid periodens utgång (tusental) 5 201 5 201 5 201 5 201 5 201
5 201
Aktier efter utspädning vid periodens utgång (tusental) 5 268 5 273 5
268 5 273 5 268 5 268

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och
är sådan som Electra Gruppen AB
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 21 augusti 2019
kl. 09.30.

Verksamhet
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med
fristående entreprenörer och ska vara en flexibel
logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Electra
Gruppen grundades 1949 av familjen
Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt
huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet
i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq
OMX, Small Cap.

Bilaga

* Delårsrapport Q2 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.