Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-27

Electra Gruppen AB: Electra Gruppen kallar till Årsstämma

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2020-05-27

 

Electra Gruppen kallar till Årsstämma

 

Electra Gruppen kallar till årsstämma. Stämman äger rum den 25 juni kl.
11.00 i Electras lokaler
på Trångsundsvägen 20 i Kalmar. Kallelse till stämman återfinns på bolagets
hemsida,
www.electra.se

samt är även publicerad i Post- och Inrikes tidningar. På hemsidan
återfinns även
material som ska finnas tillgängligt för aktieägare och intressenter samt
fullmaktsunderlag.

Som en konsekvens av Covid-19 pandemin önskar vi genomföra bolagstämman med
så få fysiskt
närvarande personer som möjligt. Aktieägare kommer beredas möjlighet att
utöva sina rättigheter
som aktieägare på annat sätt via deltagande digitalt på distans eller
liknande upplägg. Information
om detta kommer meddelas via bolagets hemsida senast 1 vecka innan stämmans
genomförande.

I kallelsen framgår att styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning
lämnas. Styrelsen
kommunicerar att trots att Bolagets resultatutveckling hittills under 2020
samt att dess finansiella
ställning skulle medge ett förslag till stämman att besluta om utdelning
enligt tidigare lämnat förslag
(3,25 kr/aktie) väljer styrelsen att inte föreslå någon utdelning. Detta i
syfte att försäkra sig om att
bolaget ska vara väl rustat och ha oinskränkt handlingsfrihet om
konjunkturutvecklingen väsentligen
skulle försämras. Styrelsen öppnar för att kalla till en extra bolagsstämma
under hösten i syfte att
hantera frågan kring utdelning om förutsättningar för detta kan anses
föreligga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, telefon 0480-584
59, mobil 070-52 584 59
Johan Jaensson, CFO, telefon 0480-584 09, mobil 072-585 01 22

Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054
Electra är verksam inom två affärsområden, Retail och Logistik & IT. Retail
utvecklar och driver
koncept för butikskedjor, som Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp.
Logistik & IT utvecklar och
driver moderna IT- och webblösningar i kombination med lagerhållnings- och
distributionstjänster
för tredje parts räkning. Företaget har sitt kontor och huvuddelen av sin
verksamhet i Kalmar.
Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small
Cap.

Denna information är sådan som Electra Gruppen AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners
försorg, för offentliggörande den 27/5 2020 kl. 08.30.

Bilaga

* Pressmeddelande 200527 bolagsstämma

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.