Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-06

ELECTRA: TILLVÄXT 7% 2018 MEN KONKURRENS PRESSAR LÖNSAMHET

STOCKHOLM (Direkt) Electras omsättningstillväxt uppgick till 7 procent för
helåret 2018.

"Vi behåller eller utökar våra marknadsandelar vilket givet den ökande
konkurrenssituationen känns väldigt bra och är ett styrkebesked", kommenterar
vd Anneli Sjöstedt.

Tillväxten sker inom segmentet Logistik&IT. Segmentet Retail växer, om än
marginellt, för helåret. Inom det segmentet är förskjutningen mellan
varugrupperna mot mobilitet/telekom och IT tydlig.

Electra fortsätter att fördjupa sin affär inom e-handeln som står för cirka
hälften av omsättningen.

"Omsättningstillväxten återspeglar sig tyvärr inte i vårt resultat, vi tappar
jämfört med 2017. Lönsamheten pressas av skarp konkurrens från aktörer som
investerar för att ta marknadsandelar på bekostnad av förtjänst. Inom
e-handeln är konkurrensen global och knivskarp vilket sätter hård press på
priserna om man ska få vara med när affärerna görs upp. Detta kombineras med
den pågående varugruppsförskjutningen mot områden med en lägre
marginalstruktur än branschen historiskt haft att förhålla sig till",
kommenterar vd.

Electra arbetar med aktiva åtgärder för att lyfta lönsamhetsnivån och ökar
därmed fokus på de logistikinriktade delarna av verksamheten.

Bolaget gör en översyn av sin affärsmodell och struktur för att hitta de
effektiviseringar som är möjliga att göra.

"De satsningar som gjorts på utveckling av tjänsteportföljen har belastat
årets resultat med 3,4 miljoner kronor, men vi har inte uppnått den effekt
som förväntades. Denna satsning kommer från och med 2019 att modifieras
vilket kommer att bidra med väsentligt lägre kostnader", heter det.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt