Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Ellen AB: Kommuniké från Ellen AB (publ) årsstämma 9 maj 2019

Vid Ellens årsstämma i Danderyd idag beslutade aktieägarna, i enlighet med
föreslagna beslut, följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och balansräkning
samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska
lämnas för räkenskapsåret 2018 och att resultatet ska balanseras i ny
räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Styrelse, valberedningen, styrelsearvode, revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Jens
Engström, Mikael Lövgren, Cecilia Wolf och Catharina Vackholt som
styrelseledamöter samt nyval av Catharina Skommevik som styrelseledamot för
perioden intill slutet av nästa årsstämma. Jens Engström omvaldes till
styrelsens ordförande. Jan Kockum har avböjt omval. Till bolagets revisor
omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Finnhammars Revisionsbyrå
AB i Upplands Väsby med Bengt Beergrehn som huvudansvarig revisor, för
tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Catharina Skommevik född 1978, har en magisterutbildning inom ekonomi från
Handelshögskolan i Göteborg. Catharina är sedan augusti 2018 CFO på
Blocket. Dessförinnan var hon CFO under en tioårsperiod inom
Orkla-koncernen. Hon har en lång erfarenhet av snabbrörliga konsumentvaror,
egenvårdsmarknad och försäljning genom dagligvaruhandeln, apotek och
e-handeln utifrån ett finansiellt perspektiv.

Stämman utsåg Sven Mattsson (omval) till ordförande i valberedningen och
Jens Engström (omval) och Cecilia Wolf (nyval) till ledamot i
valberedningen.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om antal
styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt om styrelse- och
revisionsarvoden.

Ändring av bolagsordning avseende gränserna för antalet aktier och
minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av
bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier och minskning av
aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.

Ändring avseende styrelsens säte
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring
avseende styrelsens säte från Danderyds kommun, Stockholms län, till att ha
sitt säte i Stockholms kommun.

Överlåtelse av aktier i dotterbolagen Ellen Asia Ltd. och Beijing Ellen
Biotech Co., Ltd.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av
aktier i dotterbolaget Ellen Asia Ltd. och Beijing Ellen Biotech Co., Ltd.
till Foundation Asia Pacific Ltd.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av
aktier i enlighet med styrelsens förslag.

I sitt anförande vid årsstämman redogjorde verkställande direktör Jenny
Fingal för verksamhetsåret 2018 samt framtidsutsikter för bolaget.
Presentation samt fullständig information om varje förslag som antogs av
årsstämman kan laddas ned på www.ellen.se

För ytterligare information:

Jenny Fingal, VD på telefon 08 - 412 10 00 05 eller via epost jf@ellen.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 19.00 CET.

Om Ellen

Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med
probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Unika produkter i Ellens
produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller
Lacto Naturel® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen®
Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel® (LN®).
Krämen innehåller också naturligt fett som ger en skyddande och smörjande
effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I
produktsortimentet finns också ett  pH-test för hemmabruk, en aqua block
tampong, en intim foam, intim deo och en after shave & wax gel. Foamen och
deon är båda baserade på ekovänliga ingredienser med Salvia som ingrediens.
Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är
noterat på Nasdaq First North (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets
Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post
certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget:
www.ellen.se

 

Bilaga

* 2019-05-09_ Kommunike Arsstamma

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.