Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

ELTEL: Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari-december 2018

Oktober-december 2018

· Nettoomsättning 330,9 miljoner euro (374,2). Total tillväxt -11,6
% och organisk tillväxt* inom Power och Communication -5.1 %

·
Operativt EBITA** 2,9 miljoner euro (2,2) och operativ EBITA-marginal
0,9 % (0,6)

·
EBIT -0,2 miljoner euro (1,2) och EBIT-marginal -0,1 % (0,3)

·
Resultat efter skatt -3,3 miljoner euro (-7,7)

·
Resultat per aktie -0,02 euro (-0,05), före och efter utspädning

·
Kassaflöde från den löpande verksamheten 70,0 miljoner euro (42,3)

Januari-december 2018

·
Nettoomsättning 1 188,9 miljoner euro (1 329,9). Total tillväxt -10,6
% och organisk tillväxt* inom Power och Communication 0,3 %

·
Operativt EBITA** -2,2 miljoner euro (-25,5) och operativ
EBITA-marginal -0,2 % (-1,9)

·
EBIT -9,2 miljoner euro (-184,6) och EBIT-marginal -0,8 % (-13,9)

·
Resultat efter skatt -22,2 miljoner euro (-204,6)

·
Resultat per aktie -0,15 euro (-1,56), före och efter utspädning

·
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,2 miljoner euro (-65,2)

Väsentliga händelser under och efter rapportperioden

·
Den 14 december 2018 meddelades det att Leif Göransson utnämnts till
Verkställande Direktör, VD, för Eltel Sverige från och med den 1
januari 2019. Leif efterträdde Casimir Lindholm som sedan oktober
varit tillfällig VD för Eltel Sverige.

·
Den 1 januari 2019 utsågs Elin Otter, Kommunikations- och IR chef,
till ny medlem av Eltels koncernledning.

·
Under perioden oktober 2018-januari 2019 tecknade Eltel sex betydande
kontrakt till ett värde av cirka 158 miljoner euro.

+---------------+-----+-----+----------+---------------+-------+-------+----------+
|Miljoner euro | okt| okt|Förändring|Miljoner euro | jan| jan|Förändring|
| | -dec| -dec| %| | -dec| -dec| %|
| | 2018| 2017| | | 2018| 2017| |
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-------+-------+----------+
|Nettoomsättning| | | |Nettoomsättning| | | |
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-------+-------+----------+
|Power |115,1|130,7| -11,9 %|Power | 438,8| 470,4| -6,7 %|
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-------+-------+----------+
|Communication |207,1|215,6| -3,9 %|Communication | 727,3| 756,8| -3,9 %|
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-------+-------+----------+
|Other | 3,6| 27,6| -87,1 %|Other | 23,1| 103,8| -77,7 %|
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-------+-------+----------+
|Koncern |330,9|374,2| -11,6 %|Koncern |1 188,9|1 329,9| -10,6 %|
| | | | | | | | |
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-------+-------+----------+
|Operativt | | | |Operativt | | | |
|EBITA** | | | |EBITA** | | | |
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-------+-------+----------+
|Power | -1,9| -0,5| -309,2 %|Power | -0,5| -0,3| -99,6 %|
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-------+-------+----------+
|Communication | 9,7| 12,9| -24,6 %|Communication | 24,8| 34,5| -28,1 %|
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-------+-------+----------+
|Other | -1,1| -5,8| 81,3 %|Other | -11,1| -43,7| 74,5 %|
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-------+-------+----------+
|Ej allokerade | -3,8| -4,4| 13,5 %|Ej allokerade | -15,4| -16,1| 4,2 %|
|poster | | | |poster | | | |
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-------+-------+----------+
|Koncern | 2,9| 2,2| 34,4 %|Koncern | -2,2| -25,5| 91,2 %|
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-------+-------+----------+

*Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter
** För en beskrivning av beräkningarna, se sidan 20

Koncernchefens kommentar

Fjärde kvartalet uppvisade ett starkt kassaflöde på 70 miljoner euro
och förbättrad operativ EBITA i koncernen. Samtidigt minskade
nettoomsättningen enligt plan. Vi är däremot inte nöjda med
lönsamheten i den underliggande verksamheten i kvartalet och jämfört
med föregående år.

I Power-segmentet kan vi se att åtgärderna inom High Voltage för att
förbättra effektiviteten, stärka kontrollen och fortsätta att
slutföra projekt med låg marginal har börjat visa effekt. Vi
fortsätter att minska risken i den övergripande High
Voltage-portföljen och producerar en handfull projekt med mycket låg
bruttomarginal. Dåligt projektgenomförande i Finland påverkade
resultatet negativt medan Smart Grids visade ett starkt resultat med
hög nettoomsättning och hög operativ EBITA. Smart Grids är dock en
cyklisk verksamhet och vi förväntar oss lägre volymer under 2019.

Segment Communication blev något av en besvikelse för kvartalet, men
ännu mer för helåret. Vi kan se att Norge, Finland och Danmark
presterade stabilt under kvartalet, men detta motverkades av att
Sverige underpresterade. Orsaken är främst högre kostnader än
förväntat i samband med att projekt avslutats. Under hösten har vi
gjort förändringar i den svenska ledningen och den nya ledningen
vidtar nu åtgärder för att förbättra resultatet. Vi kommer att
fortsätta att arbeta med operativa förbättringar i hela
organisationen.

Vår operational excellens-strategi handlar om att förbättra vår
dagliga verksamhet och se till att vi är våra kunders förstahandsval.
Strategin hjälper oss att förenkla saker genom att fokusera på
grunderna i hur vi arbetar och utför vårt arbete. Detta stöds av vår
landbaserade organisation med fokus på närhet till våra kunder. Genom
att genomföra operational excellens har Eltel positionerat sig för en
turn-around.

Vårt långsiktiga mål är att återgå till en EBITA-marginal på 5 procent
med ett stabilt kassaflöde och en sund balansräkning. För att lyckas
krävs det fokus på kundgränssnittet, felfria leveranser,
produktionsplanering samt effektivitet i vår verksamhet. Det krävs
även att vi förbättrar vår finansiella situation och minskar vår
nettoskuld över tid.

Casimir Lindholm, VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:
Petter Traaholt, CFO
Tel. +46 72 59 54 749, petter.traaholt@eltelnetworks.se

Elin Otter, Head of Communications and Investor Relations
Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 08.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för
kritiska infrastrukturnätverk - Infranets - inom segmenten Power,
Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland.
Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från
underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har
en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora
nätägare. Under 2018 hade Eltel en omsättning på 1,2 miljarder euro.
Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 400. Sedan 2015
är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eltel/r/eltelkoncernen--bokslutskommunike-janu...
https://mb.cision.com/Main/11435/2740721/990954.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.