Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-31

Empir Group AB: Förhandlingarna med VivaBem Brasil AB är i slutfasen - avsiktsförklaringen förlängs ytterligare

Empir Group AB ("Empir" eller "Bolaget") offentliggjorde den 21 januari 2022 ett pressmeddelande att Empir ingått en avsiktsförklaring med VivaBem Brasil AB ("Vibe") och dess majoritetsaktieägare, representerande cirka 70 procent av det totala antalet aktier i Vibe, om ett så kallat omvänt förvärv varigenom Empir kan komma att förvärva upp till samtliga aktier i Vibe i utbyte mot nyemitterade aktier i Empir. Genom pressmeddelande den 25 februari 2022 meddelade Bolaget att Empir och Vibe kommit överens om att förlänga löptiden på avsiktsförklaringen till och med den 31 mars 2022.

Förhandlingarna mellan Empir och Vibe samt dess aktieägare fortskrider alltjämt och är nu i slutfasen, varför Empir och Vibe idag, den 31 mars 2022, kommit överens om en ytterligare förlängning av löptiden på avsiktsförklaringen till och med den 8 april 2022. Om ett bindande aktieöverlåtelseavtal inte ingås senast den 8 april 2022 upphör avsiktsförklaringen att gälla.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2022 kl. 14.30 CET.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett självständigt intressebolag, Nodebis Applications AB

(publ), som bedriver verksamhet inom digitaliseringsprocesser, applikationsutveckling för en

specifik marknad eller funktion. Med närvaro i Stockholm och Göteborg. Empir Groups B aktie är

sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Författare Cision