Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-08

Enrad: Kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse 2019

I samband med publicering av årsredovisning och revisionsberättelse
2019 för Enrad AB (publ) ("Bolaget") lämnar styrelsen följande
information.

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse till
bolagsstämman avseende årsredovisningen gjort ett uttalande under
"Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift".

Som framgår i uttalandet är Enrad beroende av kapitaltillskott för
fortsatt drift vilket innebär att utgivna teckningsoptioner behöver
utnyttjas i tillräcklig omfattning. Styrelsen arbetar enligt den
plan som tidigare satts för att säkra tillräckligt kapital för
fortsatt drift av Bolaget.

Enligt det memorandum som publicerades 19 juni 2019 sker en
företrädesemission i två steg. Det första steget i
företrädesemissionen fulltecknades och tillförde 11,1 MSEK före
avdrag för emissionskostnader. Det andra steget innebär utnyttjande
av teckningsoptioner som kommer att ske mellan 24 augusti och 7
september 2020.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Om Enrad AB (publ)
Enrad är en av Sveriges ledande utvecklare av kyl- och
värmeanläggningar som drivs av naturliga köldmedier.
Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment,
butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat
mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt
kommersiella fastigheter. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer
produkterna från sin anläggning i Borås.

www.enrad.se
Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under
kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enrad/r/kommentar-till-revisorns-uttalande-i-...
https://mb.cision.com/Main/15937/3084657/1227055.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.