Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-23

Envirologic: Delårsrapport januari - september 2018

Envirologic AB (Publ)

Väsentliga händelser under perioden:

· Nettoomsättning för perioden uppgick till, 18 912 tkr (12 687 tkr)
· Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till, 5 034 tkr (4
035 tkr)

· Resultat före skatt för perioden uppgick till 4 132 tkr (1 840
tkr)

· Resultat före skatt för tredje kvartalet uppgick till, 663 tkr
(727 tkr)

· Eget kapital 30/9 2018 uppgick till 19 354 tkr (10 704 tkr)
· Likvida medel, 30/9 2018, 7 445 tkr (4 819tkr)
· Periodens resultat per aktie uppgick till 0,39 kr (0,24 kr)
· Kvartalets resultat per aktie uppgick till 0,06 kr (0,10 kr)
· Envirologic ApS bildat i Danmark
· Teckningsoptionerna TO 1 B har lösts till 80,2% vilket tillför
bolaget 3,7 Mkr före emissionsutgifter om ca 0,3 Mkr.

Envirologic är ett miljövårdsföretag, som har utvecklat ett
robotsystem för rengöring av hälsovådliga utrymmen.

Kommentarer från VD Jan Sandberg:

Nyss hemkommen från en mycket positiv mässa i Hannover. Eurotier, som
är en mässa specialiserad på utrustning för djurproduktion, hålls där
vartannat år och drog i år 155 000 besökare från hela världen. I vår
monter hade vi, förutom tyskar, både producenter och intresserade
möjliga återförsäljare från ett antal länder i Europa, Kina och
Amerika. Intressant är att alla talade om problemet att hitta
arbetskraft för att tvätta stallar manuellt, även från utpräglade
lågkostnadsländer som Rumänien, Ungern och Kina.

I oktober ställde vi även ut i Jönköping på Elmia Lantbruk. Det var
också en mycket positiv upplevelse i efterdyningarna av den torraste
sommaren på över 100 år. Trots de höga foderpriserna, som är
konsekvensen av torkan, verkade producenterna blicka framåt så både
mässan och vår monter var välbesökt. Det är ovanligt att vi säljer på
mässor men i år hade vi en producent som gjorde just det och
beställde en EVO Cleaner.

Fortfarande finns en viss osäkerhet kring vår försäljning på grund av
det rådande läget med höga foderpriser men det verkar som att
grisproducenterna förstått hur de höga kostnaderna drabbar deras
företag, ser att det ändå går runt och vågar investera.

Ny säljare är igång i Envirologic ApS, Danmark sedan den första
november. Han har haft en intensiv start med första veckan i Uppsala
för utbildning, veckan efter i Hannover på mässa och nästa vecka är
det mässa i Herning, Danmark. Envirologic kommer att lägga stort
fokus på Danmark, där finns ett omfattande antal tvättrobotar av den
gamla modellen som behöver bytas ut på en marknad som är c:a 10 ggr
större den svenska. En person i Danmark är naturligtvis för lite och
vi kommer att förstärka den organisationen så fort som möjligt.

Nakajima Seisakusho i Japan gjorde sin beställning, som de aviserat
och vi skickade 7 robotar till dem i slutet av september. De besökte
även vår monter i Tyskland och berättade om stort intresse för EVO
Cleaner. Man har redan sålt flera av de robotar vi skickade i
september, trots att de ännu inte kommit fram till Japan. Jag har
förhoppningar om ett bra 2019 i Japan, det är mycket som pekar på
det.

Vi hade också många finländare i vår monter som visade stort intresse.
Systemet med bidrag för investeringar där gör att affärerna tar lite
tid men jag skulle bli förvånad om inte vi får ett antal
beställningar inom en relativt snar framtid. De installationer som
gjorts där har väldigt nöjda användare och det verkar sprida sig.

Under september utbildades personal från det stora kinesiska företaget
i Uppsala. De var här i två veckor, utbildades i både användande och
service och håller nu på med utvärdering av EVO Cleaner. Som jag
tidigare nämnt finns det stora möjligheter att sälja volymer till dem
men, man ska komma ihåg att det i stora företag finns många fler
hinder. Att vi fick ytterligare intresse på mässan i Hannover gör
inte saken sämre men det finns, som sagt, stora utmaningar att ta
hänsyn till. Jag hoppas det fortsätter utvecklas positivt, att vi får
mer kunskap om marknaden och att vi på lite sikt kan sälja
betydelsefulla volymer där.

Intresset från USA var också högt under mässan. Vi har hittills inte
fått några beställningar från vår distributör Swine Robotics men nu
har vi ett antal tips på intresserade producenter vilket borde öka
försäljningsmöjligheterna.

Det känns, trots den torra sommaren och de höga foderpriserna, som att
vi kommer att kunna avsluta 2018 på ett bra sätt och att 2019 kommer
att bli ett spännande år. Jag förväntar mig en positiv utveckling i
Danmark, tror mycket på Japan och hoppas på Kina.

Jan Sandberg

VD Envirologic

Väsentliga händelser under perioden

Under perioden har bolaget påbörjat sin nya satsning i Danmark där man
nu har startat ett helägt dotterbolag.

Under andra kvartalet har bolagets första av två optionsprogram lösts
in. Med ett utnyttjande av ca 80,2% av optionerna tillfördes bolaget
cirka 3,7 Mkr före emissionskostnader om ca 0,3 Mkr.

Om Envirologic

Envirologic är ett miljövårdsföretag, som har utvecklat och patenterat
ett robotsystem för kostnadseffektiv tvättning/rengöring av
hälsovådliga utrymmen, utan att äventyra tvättpersonalens hälsa.

Bolaget är en ledande global leverantör av automatiserade
tvättlösningar inom grisproduktionen. Leveranser har skett till 18
länder i Europa, Nordamerika, Japan och Australien och inom flera
olika branscher.

Envirologic och är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet
i Uppsala.

Envirologics aktie

Envirologics aktie är listad på Aktietorget, www.aktietorget.se, och
handlas i OM Stockholmsbörsens SAX-system. Aktien har kortnamn ENVI B
och ISIN-kod SE0005704095. Aktiens första handelsdag på aktietorget
var den 22 april 2014. Per den sista september 2018 hade bolaget 8
692 191 aktier fördelat på 615 ägare.

Bolaget har ett utestående optionsprogram:

En (1) teckningsoption TO 2 B ger rätt att teckna en(1) ny aktie i
Envirologic AB under lösenperioden 1 april - 15 april 2019.

Lösenkursen för optionsprogrammet uppgår till 70 procent av aktiens
volymvägda genomsnittskurs under den period om tio handelsdagar som
slutar sju bankdagar innan första dagen i lösenperioden, dock lägst
3,50 kronor och högst 7,00 kronor

Per den sista september 2018 hade bolaget 1 333 220 outnyttjade
optioner TO 2 B.

Finansiell utveckling

Den positiva trenden med ökade intäkter syns även i det tredje
kvartalet 2018. På kostnadssidan märks främst satsningarna för att
klara tillväxt i form av ökade lokalkostnader och personalkostnader.

Under andra kvartalet har bolagets första av två optionsprogram lösts
in med en teckning av totalt 80,2%. Detta tillförde bolaget totalt
3,7 Mkr efter emissionsutgifter på ca 0,3 Mkr.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/envirologic/r/delarsrapport-januari---septembe...
http://mb.cision.com/Main/11646/2681209/951069.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.