Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-25

Enzymatica AB: Resultat från den tyska multicenterstudien stärker och breddar ColdZymes produktpåståenden

Pressmeddelande

25 januari, 2019

Resultat från den tyska multicenterstudien stärker och breddar ColdZymes
produktpåståenden

Vid de isländska läkardagarna i Reykjavik presenterade Enzymatica den 24
januari de finala resultaten från den tyska multicenterstudien för
utvärdering av ColdZyme® Munspray under förkylningssäsongen 2018. De
övertygande resultaten medför att
ColdZyme's produktpåståenden stärks och breddas. Platsen är vald för att det
är på Island man upptäckte, patenterade och idag utvinner och producerar
enzymet som finns i ColdZyme.

De statistiskt signifikanta resultaten från studien stärker ColdZymes avsedda
användning att förkorta förkylningsperioden, men breddar också den kliniska
nyttan genom att visa att ColdZyme signifikant minskar de totala symptomen.
Mer specifikt visades att ColdZyme lindrar halsont, nästäppa och huvudvärk,
förbättrar livskvaliteten samt minskar behovet av samtidig användning av
symptomlindrande läkemedel vid förkylning.

Den enkel-blindade (investigator), prospektiva, randomiserade
multicenterstudien utfördes på sex centra i Tyskland under
förkylningssäsongen 2018. I studien deltog 400 personer, som slumpartat
ombads att vid första förkylningssymptom antingen starta behandling med
ColdZyme eller att inte inleda någon behandling. Totalt utvärderades 267
personer med bekräftad förkylning i studien.

* De mycket övertygande resultaten från studien gör att vi kan visa den
specifika kliniska nyttan vid användning av ColdZyme. Dessutom kommer
resultaten att ligga till grund för designen av kommande studier för att
ytterligare stärka dokumentationen för ColdZyme, säger Fredrik Lindberg, VD
för Enzymatica.

Den tyska multicenterstudien var en metodologisk parallellgruppstudie utformad
för att undersöka förmågan hos Wisconsin Upper Respiratory Symptom
Survey-21(WURSS-21 Quality of life scale), Jacksons förkylningsskala, och två
olika skalor för halsont, att detektera positiva effekter med ColdZyme
jämfört med en grupp som inte behandlades med ColdZyme. Därutöver
registrerades säkerhetsdata och samtidig användning av symptomlindrande
läkemedel.

Alla fyra symptomskalorna uppvisade statistiskt signifikant bättre effekter
vid användning av ColdZyme jämfört med ingen behandling. WURSS-21-skalans
funktionella parametrar var den känsligaste skalan för att upptäcka
signifikanta effekter med ColdZyme. Dessutom var användningen av
symptomlindrande läkemedel mot förkylning signifikant lägre hos dem som
använde ColdZyme. Ingen skillnad i biverkningsfrekvens sågs mellan de två
patientgrupperna.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
25 januari, 2019 kl. 08.30 CET.

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post:fredrik.lindberg@enzymatica.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post:carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer
medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är
baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets
första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan
förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader.
Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga
marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade
partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North.
För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.
Telefon: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se

Abstract_Multi-symptom Trial on ColdZyme Mouth Spray in Common Cold
http://hugin.info/160850/R/2232341/877846.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Enzymatica AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.