Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-22

EQL Pharma: Kommuniké från årsstämma i EQL Pharma AB (publ) den 22 augusti 2018

Vid EQL Pharmas årsstämma, som hölls i Lund idag den 22 augusti 2018,
fattades följande beslut:

Antagande av balansräkningen och resultaträkning, disposition avseende
bolagets resultat

Årsstämman beslutade att anta balansräkning, resultaträkning och
koncernbalansräkning och resultaträkning för räkenskapsåret
2017-01-01 - 2018-03-31.

Årsstämman beslutade också att ingen utdelning ska betalas för
räkenskapsåret.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017/2018.

Omval av styrelse samt arvoden
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Björn Beermann,
Christer Fåhraeus, Lars Holmqvist, Ingemar Kihlström, Rajiv I Modi
och Maria Öhlander samt att välja in Anders Månsson i styrelsen.

Det beslöts att välja Ingemar Kihlström till styrelseordförande. Crowe
Osborne AB valdes som revisionsfirma med Olov Strömberg som
huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att ett arvode skall utgå till styrelsen med 250
000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till
övriga styrelseledamöter,

och att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöter som är VD
samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen bemyndigande att fatta
beslut om emissioner i enlighet med det förslag som presenterades i
kallelsen till årsstämman.

Bemyndigandet innebär utgivandet av högst 4 500 000 nya aktier.
Beslut om principer för utnämning av valberedning, hur valberedningens
ledamöter ska utses och valberedningens uppgifter

Årsstämman beslutade att anta de principer som valberedningen föreslår
för valberedning, hur valberedningens ledamöter ska utses och
valberedningens uppgifter.

Årsstämmans beslut överensstämmer med förslaget som presenterades i
kallelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 - 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det
vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med
originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 9
nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens
bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska
marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av
ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt.
Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda
läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund,
sysselsätter 7 (7) personer och är noterat på Spotlight Stock Market.
EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med
ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat
Indien och Kina.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eql-pharma/r/kommunike-fran-arsstamma-i-eql-ph...
http://mb.cision.com/Main/11664/2598618/895782.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.