Du är här

2018-03-16

Ericsson: Ericssons finansiella siffror omräknade för IFRS 15

· Ny standard för redovisning IFRS 15 gäller från och med 1 januari,
2018

· Ericsson publicerar omräknade finansiella siffror för helåret 2016
samt för varje kvartal 2017

· Standarden påverkar tidpunkt för redovisning av intäkter och
kostnader, ingen påverkan på kassaflöde

· Finansiella mål för 2020 och kortsiktiga planeringsantaganden är
oförändrade

Ericsson offentliggör information gällande omräknad konsoliderad
resultaträkning i enlighet med den nya standarden för
redovisningsregler, IFRS 15, som tillämpas från och med 1 januari
2018.

För att kunna göra jämförelser på årsbasis, publicerar Ericsson
omräknade finansiella siffror för helåret 2016 och för varje kvartal
2017. De fullständiga tabellerna med omräknade finansiella siffror
finns tillgängliga på www.ericsson.com/investors

Övergången till IFRS 15 minskade eget kapital med SEK 2,6 miljarder,
per den 1 januari 2018. Detta är i linje med de belopp som
uppskattades av bolaget i årsredovisningen 2017.

Den nya standarden påverkar tidpunkten för redovisning av intäkter och
kostnader, medan den inte har någon påverkan på kassaflödet. För mer
information om införandet av nya standarder, se Ericssons
årsredovisning 2017, not C1, sidan 45 "Nya standarder och tolkningar
som ännu inte har antagits".

En jämförelse av omräknade finansiella siffror enligt IFRS 15 och
tidigare rapporterade finansiella resultat för helåret 2017 och 2016
är sammanfattat i tabellen nedan.

+----------------+----------+-----------+--------+----------+-----------+--------+
|Rapporterat SEK |2017 helår|2017 helår |För |2016 helår|2016 helår |För |
|miljoner |IFRS 15 |rapporterat|-ändring|IFRS 15 |rapporterat|-ändring|
| |omräknat | | |omräknat | | |
+----------------+----------+-----------+--------+----------+-----------+--------+
|Netto omsättning| 205 378| 201 303| 4 075| 220 316| 222 608| -2 292|
+----------------+----------+-----------+--------+----------+-----------+--------+
|Bruttomarginal | 23,3%| 22,1%| | 29,6%| 29,8%| |
+----------------+----------+-----------+--------+----------+-----------+--------+
|Rörelseresultat| -34 743| -38 126| 3 383| 5 187| 6 299| -1 112|
+----------------+----------+-----------+--------+----------+-----------+--------+

Den huvudsakliga orsaken till förändringen i nettoomsättning och
resultat är att tidpunkten för redovisning av kundrabatter skiljer
sig åt mellan IFRS 15 och tidigare standard. Tidigare hade rabatter
som relaterade till kontrakt från 2016 och tidigare, en negativ
påverkan på nettoomsättning och resultat 2017. I omräkningen enligt
IFRS 15 har detta blivit omvänt, vilket betyder att nettoomsättning
och resultat 2017 har ökat och tidigare perioder har sänkts. Då
antalet förskottsrabatter avsevärt minskat från mitten av 2016 och
framåt, kommer förändringen av intäkterna från 2017 till 2018 inte
att bli lika betydande som från 2016 till 2017. Därför är 2017 års
siffror före omräkning enligt IFRS 15 mer relevanta för jämförelse
med 2018.

Införandet av de nya redovisningsstandarderna påverkar inte de
finansiella målen som presenterades på kapitalmarknadsdagen i
november 2017. Omräkning enligt IFRS 15 påverkar inte de
planeringsantaganden som presenterades i fjärde kvartalsrapporten
2017, vilka är baserade på 2017 års siffror innan omräkning för IFRS
15.

Enligt IFRS 9, som också gäller från och med 1 januari 2018, redovisas
nedskrivningsförluster av kundfordringar separat i resultaträkningen.
Tidigare har dessa förluster redovisats som försäljnings- och
administrationskostnader.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns
att ladda ner på www.ericsson.com/press

FÖLJ OSS:

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson
www.youtube.com/ericsson

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här
(https://www.ericsson.com/en/news-and-events/latest-news).

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

News Center (http://www.ericsson.com/news)

media.relations@ericsson.com
(+46 10 719 69 92)

investor.relations@ericsson.com
(+46 10 719 00 00)

OM ERICSSON

Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att
tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets
erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital services,
Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att
stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka
effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons
investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor
världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband.
Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq
New York. www.ericsson.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ericsson/r/ericssons-finansiella-siffror-omrak...
http://mb.cision.com/Main/15448/2473422/806395.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.