Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-01

Eurocine Vaccines: Idag inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 3 i Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines AB (publ) ("Eurocine Vaccines" eller "Bolaget")
meddelar idag att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO
3 ("TO 3") inleds idag den 1 juni 2020. Nyttjandeperioden löper från
och med den 1 juni till och med den 12 juni 2020. Innehavare av TO 3
äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i
Eurocine Vaccines till en kurs om 0,087 SEK per aktie. Teaser och
informationsblad finns tillgängliga på Eurocine Vaccines
(www.eurocine-vaccines.com) och Sedermera Fondkommissions
(www.sedermera.se) respektive hemsidor.

TO 3 i sammandrag:

· Teckningskurs: Varje TO 3 ger innehavaren rätt att teckna en (1)
ny aktie i Eurocine Vaccines till en kurs om 0,087 SEK.

· Emissionsvolym: Det finns 278 777 940 utestående TO 3. Vid fullt
nyttjande av samtliga TO 3 tillförs Eurocine Vaccines cirka 24,3 MSEK
före emissionskostnader.

· Antal nu utestående aktier i Eurocine Vaccines: 511 092 893.
· Värdering (pre-money): Cirka 44,5 MSEK.
Vid fullt nyttjande av TO 3 kommer antalet aktier i Eurocine Vaccines
öka med 278 777 940 till 789 870 833 och aktiekapitalet öka med 696
945,21240 SEK till 1 974 678,10930 SEK. Detta medför en utspädning om
cirka 35 procent baserat på antalet aktier i Eurocine Vaccines efter
fullt nyttjande av samtliga TO 3. TO 3 är upptagna till handel på
Spotlight Stock Market under kortnamnet "EUCI TO 3" och med ISIN
SE0013668258.

Viktiga datum för TO 3:

Nyttjandeperioden inleds
· 1 juni 2020
Sista dag för handel med teckningsoptioner
· 10 juni 2020
Nyttjandeperioden slutar
· 12 juni 2020
Planerat datum för offentliggörande av nyttjandegrad
· 17 juni 2020
Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier
· 13 juli 2020

Teaser, anmälningssedel och informationsblad finns tillgängliga på
Eurocine Vaccines (www.eurocine-vaccines.com) och Sedermera
Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser kommer
att skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade
optionsinnehavare. Anmälningssedel samt teaser kommer att skickas ut
till innehavare av VP-konto. Fullständiga villkor och anvisningar för
TO 3 hålls tillgängliga via Eurocine Vaccines hemsida.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut
till Eurocine Vaccines i samband med optionslösen avseende TO 3.
Markets & Corporate Law Nordic AB (MCL) agerar legal rådgivare.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission, +46 (0) 40 615 14 10, info@sedermera.se

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner
med sin egen teknologiplattform Endocine?, vilka senare licensieras
till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.
Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen.
Teknologiplattformen Endocine? kan också erbjudas till andra företag
för utveckling inom särskilda indikationer. Huvudkontoret ligger i
Solna.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eurocine-vaccines/r/idag-inleds-nyttjandeperi...
https://mb.cision.com/Main/11552/3125176/1257178.pdf

Författare AktieTorget News