Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-10

Fastighets AB Trianon: Trianon emitterar en hållbar hybridobligation om 400 Mkr

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) ("Trianon" eller "Bolaget")
har beslutat att emittera ett subordinerat efterställt hållbart
obligationslån om 400 Mkr under ett ramverk om 500 Mkr
("Hybridobligationen") på den nordiska företagsobligationsmarknaden.
Bolaget avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq
Stockholm Sustainable Bond List.

Obligationsemissionen möttes av en stor efterfrågan och blev
väsentligt övertecknad framförallt av institutionella investerare.
Hybridobligationen emitteras under ett ramverk om 500 Mkr och har
evig löptid. Hybridobligationen kommer att löpa med en initial rörlig
ränta om Stibor 3m + 7,0 procent. Emissionsdatum planeras till den 17
april 2019. Hybridobligationen kommer att bokföras som eget kapital.

Emissionslikviden från Hybridobligationen kommer att användas i
enlighet med Bolagets hållbara ramverk, med inriktning på social
hållbarhet, daterat 31 mars 2019, inklusive delfinansiering av det
förvärv om 781 lägenheter med ett underliggande fastighetsvärde om
900 Mkr belägna på Hermodsdal och Almhög i Malmö som offentliggjordes
i februari 2019 och som förväntas tillträdas den 30 april 2019.

"Det starka investerarintresset, i synnerhet från ett antal större
norska, finska, danska och svenska institutionella investerare, ser
vi som ytterligare en bekräftelse på att vår investeringsstrategi med
att äga och förvalta ett koncentrerat bestånd i Malmö uppskattas av
kapitalmarknaden. Huvudsakligen består beståndet av bostads- och
samhällsfastigheter med attraktiva inslag av nyproduktion av
hyresrätter och fastighetsutveckling. Vidare är det glädjande att vi
i och med denna Hybridobligation är med och bidrar till en socialt
och miljömässigt hållbar samhällsutveckling i Malmö", säger Olof
Andersson, VD

Mer information om vårt hållbara ramverk finns tillgängligt på
trianon.se/investor-relations/hallbar-hybrid-2019.

Nordea har agerat som finansiell- och hållbarhetsrådgivare och
Gernandt & Danielsson har agerat som legal rådgivare.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

Telefon: 040 611 34 97

E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040 611 34 85

E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10
april 2019 klockan 16:40 CET.

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget
grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt
i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv.
Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena
miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons
fastighetsbestånd omfattar 54 fastigheter om 272 000 kvm i
uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 61 procent bostäder och 39
procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet
har ett marknadsvärde per 31 december 2018 på cirka 5,9 Mdkr.
Huvudkontoret finns i Malmö.

Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet
TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20, e-mail:
corp@avanza.se.

För mer information se: www.trianon.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fastighets-ab-trianon/r/trianon-emitterar-en-...
https://mb.cision.com/Main/15948/2786123/1023795.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.