Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-17

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Arise AB

Flaggningsmeddelande i Arise AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556274-6726 Arise AB
InstrumentSE0002095604 Aktier
InnehavareLänsförsäkringar Fondförvaltning AB
 
Före transaktionen
Antal aktier2 256 295
Antal rösträtter2 256 295
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-05-16
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 221 587
 - direkt innehavda rösträtter2 221 587
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,99 %
 - direkt innehavda rösträtter4,99 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,99 % 2 221 587
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,99 % 2 221 587
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Författare Cision