Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-05

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Bufab AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Bufab AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556685-6240 Bufab AB (publ)
InstrumentSE0005677135 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier1 866 010
Antal rösträtter1 866 010
 
Transaktionen
Datum2022-05-04
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 944 895
 - direkt innehavda rösträtter1 944 895
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,1 %
 - direkt innehavda rösträtter5,1 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,1 % 1 944 895
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,1 % 1 944 895
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 944 895
 - andel av rösträtter5,1 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision