Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-21

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i IRRAS AB

Flaggningsmeddelande i IRRAS AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556872-7134 IRRAS AB
InstrumentSE0008321202 Common Stock
InnehavareSkandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier4 394 597
Antal rösträtter4 394 597
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-06-20
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 505 322
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter2 505 322
Andel
 - aktier3,15209 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter3,15209 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,15209 % 2 505 322
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,15209 % 2 505 322
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSkandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagSEB Life International Assurance Company
 - antal rösträtter2 505 322
 - andel av rösträtter3,15209 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 505 322
 - andel av rösträtter3,15209 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision