Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-26

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i MedCap AB (publ)

Flaggningsmeddelande i MedCap AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556617-1459 MedCap AB (publ)
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2021-08-25
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier819 010
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter819 010
Andel
 - aktier5,53 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,53 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,53 % 819 010
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,53 % 819 010
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter819 010
 - andel av rösträtter5,53 %
 
Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision