Du är här

2018-01-25

Fingerprint Cards AB: Fingerprints förutser lägre resultat än väntat för det fjärde kvartalet 2017

Fingerprint Cards AB (Fingerprints(TM)) förutser att resultatet för det fjärde
kvartalet 2017 kommer att bli lägre än marknadens förväntningar, och bedömer
att försäljningen minskar med 62 % jämfört med samma kvartal föregående år
till 615,3 Mkr (1 618,7). Fingerprints uppskattar att rörelseresultatet
(EBIT) minskar till -40,6 Mkr (520,0). Bolaget uppskattar att
rörelseresultatet (EBIT) exklusive lagerreservering om -58,9 Mkr och en
engångspost om 28,2 Mkr uppgår till -9,9 Mkr.Försäljningen har påverkats av svag marknadsutveckling och fortsatt negativ
prisutveckling inom kapacitiva sensorer. Bolaget bedömer att marknadsläget på
den kinesiska smartphone-marknaden har försvagats ytterligare under kvartalet
och förutser att bolagets försäljning kommer att vara fortsatt svag under
första kvartalet 2018.

Fingerprints bedömer att bruttomarginalen minskar till 21 % (44). De främsta
orsakerna till den lägre bruttomarginalen är en försvagad produktmix och en
lagerreservering om -58,9 Mkr. Lagerreserveringen påverkar bruttomarginalen
negativt med 10 procentenheter.

Fingerprints uppskattar rörelsekostnaderna till 170,7 Mkr (194,9). Bedömningen
är att kvartalets rörelseresultat (EBIT) minskar till -40,6 Mkr (520,0).
Förutom lagerreserveringen som påverkar rörelseresultatet negativt med 58,9
Mkr, förutser bolaget att rörelseresultatet också innehåller en engångspost
om 28,2 Mkr som påverkar resultatet positivt. Bolaget uppskattar att
rörelseresultatet (EBIT), exklusive dessa två poster, uppgår till -9,9 Mkr.

Bolaget uppskattar att kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till
-1,7 Mkr och att likvida medel uppgår till 920,2 Mkr.

Som tidigare kommunicerat i samband med rapporten för det tredje kvartalet
2017 har bolaget bedrivit ett antal initiativ för att återgå till tillväxt
och förbättrad lönsamhet. För att strukturellt förbättra lönsamheten har
Fingerprints initierat ett kostnadsbesparingsprogram och som ett led i detta
kommer antalet tjänster att reduceras med cirka 185 tjänster. Bolaget drar
ner på externa kostnader, främst konsulter, men även på kostnader för egna
anställda.

De samlade åtgärderna uppskattas innebära kostnadsbesparingar om cirka 360 Mkr
under 2018. Omstruktureringskostnaderna bedöms för närvarande till cirka 40
Mkr och kommer att redovisas till övervägande del under första halvåret 2018.

Vid sidan av kapacitiva sensorer för smartphones, fortsätter Fingerprints att
utveckla nya innovativa produkter och stärka bolagets etablerade position
inom smarta kort och multimodala lösningar för fingeravtrycks- och
irisigenkänning, samt nästa generations biometriska säkerhetslösningar.

Resultatet är preliminärt och har inte varit föremål för granskning av
bolagets revisor.

Fingerprints publicerar bokslutskommunikén för 2017 som planerat den 9
februari 2018.

Med anledning av ovanstående hålls idag en telefon- och webbkonferens klockan
09.00 - 09.30 CET. Konferensen spelas in och publiceras i efterhand på
Fingerprints webbplats. Media, analytiker och institutionella investerare är
välkomna att ringa in till telefonkonferensen. För deltagande, vänligen ring
in på +46 (0) 8 506 921 86 (Sverige) eller +44 (0) 1 452 560 304
(internationella deltagare). Uppge konferens-ID 587 3989. Ring gärna in 10
minuter innan telefonkonferensen.

Webbkonferensen är öppen för alla intresserade och nås
viahttps://engage.vevent.com/rt/fingerprints/index.jsp?seid=122

-----------------------------------------------------------------------------------
| För mer information, vänligen kontakta:Christian Fredrikson, vd och |
|koncernchef |
| |
| |
| |
|Hassan Tabrizi, Chief Financial Officer |
| |
| |
| |
|Investor Relations: |
|+46(0)10-172 00 10 |
|investrel@fingerprints.com |
| |
| |
| |
| |
|Press: |
|+46(0)10-172 00 20 |
|press@fingerprints.com |
| |
| |
| |
| |
|Denna information är sådan information som Fingerprints är skyldigt att |
|offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen |
|lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den |
|25 januari 2018 kl. 07.00 CET. |
| |
| Om Fingerprints |
|Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med |
|svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk |
|interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan |
|bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av |
|användare som är sin egen nyckel - med andra ord; with a human touch. |
|Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, |
|programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på |
|produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i |
|världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. |
|Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och |
|kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där |
|bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska |
|lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler |
|biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i |
|andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade |
|enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B). |
-----------------------------------------------------------------------------------
180125 - PRsv_Q4
http://hugin.info/132202/R/2163639/832359.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Fingerprint Cards AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.