Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

FLEXQUBE: ÖKADE ORDERINGÅNG 1 KV OCH I APRIL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Flexqubes orderingång uppgick till 26,0
miljoner kronor (16,8) under det första kvartalet.

Nettoomsättningen ökade till 26,2 miljoner kronor (13,0).

Ebitda-resultatet blev -1,9 miljoner kronor (-4,3) och rörelseresultatet ebit
uppgick till -3,1 miljoner kronor (-4,5).

Kassaflödet uppgick till -0,6 miljoner kronor (-9,9), varav 0,4 miljoner
(-7,3) från den löpande verksamheten.

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 17,3 miljoner kronor (50,2).

Flexqube utvärderar löpande effekterna från covid-19 på bolagets verksamhet.

"Många av våra kunder har stängda verksamheter och restriktioner för fysiska
besök. Detta skapar längre ledtider och vi märker av att köpbeslut skjuts
längre fram i tiden på en del affärer", skriver bolaget i rapporten.

Flexqube ser dock även större intresse från branscher som påverkats positivt
av epidemin.

"Generellt brukar april vara en svag månad för bolaget och orderingången för
april 2020 uppgick till 5,0 miljoner kronor. Detta innebär en tillväxt om
cirka 11 procent jämfört med samma period föregående år", skriver vd.

Flexqube har inte mottagit några avbeställningar av innevarande orders och
bolaget ser fortsatt en mycket god potential i nuvarande
försäljningspipeline, heter det.

"Vår egen produktion i Sverige och USA har inte påverkats nämnvärt och
leveranser av komponenter har fungerat utan störningar", står det i
rapporten.

Bolaget anpassar kostnadsnivåer och har sedan april en permitteringsgrad med
minskad arbetstid om 20 procent för anställda inom alla länder.

"Ledningen är dedikerad till målsättningen att nå positivt ebitda och
kassaflöde under året och ser löpande över scenarion för kostnadsreduktion om
orderingång skulle försvagas", heter det.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News