Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-17

FM Mattsson Mora Group AB: Kommuniké från årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB den 16 maj 2019

Årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB ägde rum den 16 maj 2019 i Mora
varvid aktieägarna fattade följande beslut. Årsstämman beslutade att
fastställa balans- och resultaträkningarna för bolaget samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2018.

Årsstämman beslutade vidare om en utdelning om oförändrat 3,00 kronor
per aktie med avstämningsdag för utdelning den 20 maj 2019.
Utdelningen beräknas komma att skickas ut av Euroclear Sweden AB den
23 maj 2019.

Styrelsens ledamöter och VD beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018

Val av styrelse och revisor samt beslut om arvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
arvode till stämmovalda ledamöter ska utgå oförändrat med 350 tkr
till styrelsens ordförande och med vardera 195 tkr till övriga
stämmovalda ledamöter. Därutöver beslutades att arvode till
revisionsutskottets ledamöter ska utgå oförändrat med 50 tkr till
ordförande och med vardera 30 tkr till övriga ledamöter av utskottet.
Beslutades även att ersättning till ledamöter av ersättningsutskottet
ska utgå med 5 tkr per sammanträde. Beslutades att arvode till
revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att
bolagets styrelse ska bestå av fem stämmovalda ledamöter. Stämman
beslutade att omvälja Johnny Alvarsson, Lars Erik Blom, Marie Bark
och Anna Stålenbring samt nyval av Håkan Broman. Johnny Alvarsson
omvaldes till styrelsens ordförande.

Beslutades även att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets
revisor. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Helena
Arvidsson Älgne fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare och
styrelseledamöter för arbete som inte utgör styrelsearbete

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare och styrelseledamöter för arbete som inte utgör
styrelsearbete i enlighet med styrelsens förslag.

Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av nya B-aktier
eller konvertibler utbytbara till nya B-aktier, i enlighet med
förslag i punkt 14 i kallelsen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

JohnnyAlvarsson, Ordförande, telefon: +46 70 589 1795

Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250-596405.

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt
produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade
varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är
koncernens huvudmarknad. Koncernens vision är att vara kundens första
val för blandare i badrum och kök. Koncernen omsatte 2018 över 1,1
miljard kronor och hade över 480 anställda. FM Mattsson Mora Group är
börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fm-mattsson-mora-group-ab/r/kommunike-fran-ar...
https://mb.cision.com/Main/2388/2817910/1047298.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.