Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-17

Footway Group AB: Footway uppdaterar sin finansiella kalender

Styrelsen i Footway Group AB (publ) har beslutat att uppdatera
bolagets finansiella kalender för 2019 enligt följande:

31 januari 2019 - Bokslutskommuniké 2018

29 mars 2019 - Årsredovisning 2018

30 april 2019 - Delårsrapport januari - mars 2019

16 maj 2019 - Årsstämma

31 juli 2019 - Delårsrapport april - juni 2019

31 oktober 2019 - Delårsrapport juli - september 2019

31 januari 2020 - Bokslutskommuniké 2019

30 mars 2020 - Årsredovisning 2019

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 070-99 99 343

Om Footway

Footway grundades 2010 och är en renodlad skobutik på nätet och
ledande inom segmentet på den nordiska marknaden. Footway har idag 34
anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget
hade under 2017 intäkter om 505 msek motsvarande en årstillväxt om
46,9 procent. EBITDA-resultatet för helåret 2017 uppgick till 25,3
msek.

Footways stamaktie serie B är listad på Nasdaq First North med
kortnamnet FOOT B. Footways preferensaktie är listad på Nasdaq First
North med kortnamnet FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified
Adviser och nås på 08-463 80 00 eller via email:
certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på
www.footway.se.

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 januari 2019 10:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/footway-group-ab/r/footway-uppdaterar-sin-fina...
https://mb.cision.com/Main/12671/2720377/978100.pdf

Författare Cision