Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-06-16

G5 Entertainment AB: G5 Entertainment nyttjar bemyndigande för återköp av egna stamaktier

Styrelsen för G5 Entertainment AB (publ) ("Bolaget" eller "G5 Entertainment") har beslutat att inleda återköp av stamaktier genom bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 15 juni 2021. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med företagsförvärv genom betalning med Bolagets egna aktier eller att använda återköpta aktier vid reglering av Bolagets långsiktiga incitamentsprogram vilket innebär en lägre framtida utspädning.

Återköp av stamaktier får ske, vid ett eller flera tillfällen, fram till slutet av nästkommande årsstämma i Bolaget, dock får innehavet av aktier vid var tid inte överstiga tio (10) procent av totalt antal aktier i Bolaget. Till följd av att Bolaget vid utfärdandet av denna pressrelease redan innehar 172 200 egna C-aktier och 278 200 stamaktier, får Bolaget återköpa maximalt 460 200 stamaktier. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet för Bolagets aktier, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Bolaget innehar vid offentliggörandet av detta pressmeddelande 172 200 egna C-aktier och 278 200 stamaktier, motsvarande 4,95 procent av totalt antal aktier i Bolaget.

Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-16 08:30 CET.

Ytterligare frågor:

Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.