Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-09

Gamechest: Game Chest Group beslutar om riktad kontantemission

Game Chest Group beslutar om riktad kontantemission
Stockholm 2019-10-09

Styrelsen i Game Chest har med stöd av bemyndigande från bolagsstämma
den 2019-05-20 beslutat om en riktad kontantemission om 495 000
aktier till en teckningskurs på 4,05 kr per aktie, innebärande en
total emissionslikvid om ca 2 000 000 kronor. Tecknare i den riktade
emissionen är Qualcon Aktiebolag som ägs av Gerhard Dal. I syfte att
säkerställa en teckningskurs som motsvarar marknadsvärdet har
styrelsen bestämt genom en förhandlingar med tecknaren att de nya
aktierna ska emitteras till en kurs motsvarande en rabatt om 7,3 %
vid beslutet. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
är att skapa trygga finansiella förutsättningar för bolaget att
implementera direkta förbättringsåtgärder i de nya förvärv som
genomförts samt skapa förutsättningar att förvärva fler
verksamheter/bolag i linje med bolagets planer. Nu beslutade emission
bedöms vara det alternativ som med säkerhet kan ge bolaget de
möjligheterna. Tidsaspekten och kostnaden för en företrädesemission
har konstaterat vara negativa för bolaget givet de tillväxtplaner som
bolaget strävar emot. Emissionen sker så att säga i syfte att anpassa
bolagets kapitalbas till bolagets kapitalbehov i syfte att bidra till
ökat aktieägarvärde. Emissionen riktas mot en kapitalstark och
strategiskt viktig investerare och emissionen bedöms vara till stor
nytta för bolaget och till fördel för samtliga aktieägare. I beslutet
har det beaktats de kostnads- och tidsfördelar som en riktad emission
innebär. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 15 000 kronor.

Utestående aktier i Game Chest före kontantemissionen är totalt 9 136
007, varav av 239 767 är under registrering, efter emissionen uppgår
totala antalet aktier till 9 631 007. Aktiekapitalet uppgår till 913
600,70 kronor före kontantemissionen och uppgår till 963 100,70
kronor efter emissionen.

//

Robin Stenman Styrelseordförande
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Informationen är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (MAR). Detta pressmeddelande lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9
oktober 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gamechest/r/game-chest-group-beslutar-om-rikt...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.