Du är här

2017-04-25

Generic Sweden AB: Generic Sweden AB - Årsredovisning 2016

VD-ordet

Förbättrat rörelseresultat

Konsultrörelsen har sin största leverans inom försvarssektorn med
Försvarets Materielverk (FMV) som huvudkund och cirka 70 % av
omsättningen är hänförlig hit. Resterande del av leveranserna är till
övrig offentlig sektor, samhällssäkerhet och till industrin med
produktutvecklande företag inom energi, telekom,
transport/infrastruktur samt medicinsk teknik.

Under året har konsultverksamheten både erhållit och genomfört ett
flertal uppdrag från FMV, exempelvis rörande Marksensorsystem,
systemarbete BMS och TDL, Satkom Stridsledningsradar samt från bl.a.
SLS IT, Statens Fastighetsverk och Telia Company.

Vi äger sen tidigare 20 % i NESP (Network Enabling System Partner AB),
som har ramavtal med FMV inom området Systemarbets- och livscykelstöd
FM Ledningssystem. Under året har ett stort antal löpande avtal
genererats via NESP med ramavtalet som bas.

Konsultverksamheten genererade ett positivt rörelseresultat om 2,2
MSEK på en omsättning om 56,3 MSEK för år 2016.Vårt konsultarbete
kännetecknas av hög kvalité och effektivitet, vilket skapar
förtroende och långvariga relationer med våra kunder.

Konsultverksamhetens målsättning är att vara en av de ledande
leverantörerna av konsulttjänster inom verksamhetskritisk
kommunikation till Försvarsmakten och Försvarets Materielverk (FMV).
Konsultverksamheten kan idag erbjuda djup teknisk kompetens inom
kommunikation, sensorteknik, säkerhet och underhållsteknik samt
domänkunskap inom Sjö och Mark, Flyg och Ledning.

Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör med eget radionät
för kritisk kommunikation och våra kunder är företag, myndigheter och
organisationer med extremt höga krav på tillgänglighet, säkerhet och
service. Merparten av alla räddningstjänster, landsting, polisen,
samtliga svenska mobiloperatörer, största bank- och
försäkringsbolagen samt privata larmföretag använder våra lösningar
för sin verksamhetskritiska kommunikation. Telekomverksamhetens
omsättning och resultat ökade till följd av satsningarna inom Messit.
Under året har vi fått nya kunder inom området Messit, vilket har
bidragit till att behålla den höga vinstmarginalen.
Telekomverksamheten fortsätter att redovisa både hög lönsamhet och
stabil efterfråga.

Affärsområdet Messit erbjuder ett komplett utbud av meddelandetjänster
som kombinerar SMS, e-post, fax och larmtjänster till företag,
myndigheter och organisationer med extremt höga krav på
tillgänglighet, säkerhet och service. Arbetet med nätförstärkande
åtgärder i Minicallnätet har fortsatt och kommer att fortsätta under
2017 och syftet är att trygga Minicalls position för lång tid framåt.
Genom att gå över till en mer modern IP-baserad teknik i
distributionsnätet ska det skapas möjligheter för bättre
driftsäkerhet, högre tillgänglighet, större flexibilitet samt med
fortsatt extremt hög tillförlitlighet.

Telekomverksamheten har marknadens starkaste utbud av tillförlitlig
kommunikation med ett flertal unika tjänster och kombinationer av
SMS, e-post, Minicall, GSM och e-fax. Fokus för verksamheten är att
stärka positionen som en av de ledande leverantörerna av tids- och
verksamhetskritiska meddelanden i Sverige och att skapa tillväxt.

Stockholm den 19 april 2017

Fredrik Svedberg, VD och koncernchef

Tel: 08-601 38 00 E-post: fredrik.svedberg@generic.se

Generic Sweden AB (publ) bedriver konsult- och telekomverksamhet med
fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på
extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller
tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till
försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en
specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder
meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena
Minicall och Messit. Gruppen omsatte 103 Mkr under 2016 och har 60
anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med
kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.
Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/generic-sweden-ab/r/generic-sweden-ab---arsred...
http://mb.cision.com/Main/660/2249655/663991.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.