Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-25

Getinge: Information om Getinges årsstämma den 22 april 2020 med anledning av COVID-19

Göteborg den 25 mars, 2020

Getinges årsstämma kommer att genomföras som planerat, men med
anledning av osäkerheten kring COVID-19-viruset och dess spridning
har beslut fattats om att vidta ett antal försiktighetsåtgärder.

Getinge gör vissa justeringar i upplägget för årsstämman för att
minska risken för smittspridning:

· Stämman kommer att genomföras i en enklare form och kortas ned men
utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter.

· Inregistrering kommer att ske från kl. 10.30 och inte från kl.
10.00 som angavs i kallelsen.

· Euroclear Sweden AB tillhandahåller möjlighet att agera oberoende
ombud för aktieägare som är privatpersoner och som anmält sig till
stämman men inte kan eller önskar att närvara personligen vid
stämman.

· Ingen mat eller andra förfriskningar kommer att erbjudas i samband
med stämman.

Endast korta anföranden kommer att lämnas vid stämman och en längre
version av anförandet från VD kommer att publiceras och finnas
tillgänglig på Getinges hemsida, www.getinge.com efter stämman.

Frågor från aktieägare koncentreras till ärenden på dagordningen.
Utöver styrelseordförande, vice ordförande och VD kommer
styrelseledamöter och personer i ledningsgruppen att närvara vid
årsstämman i begränsad omfattning.

Getinge uppmanar till allmän försiktighet. Om du som anmäld till
Getinges årsstämma har varit i ett riskområde någon gång de senaste
14 dagarna före det att stämman äger rum eller om du har varit i nära
kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset önskar
Getinge helst att du avstår från att närvara personligen. Detta för
att undvika ytterligare smittspridning. Getinge uppmanar vidare alla
aktieägare att noga överväga om de kan närvara via ombud istället för
personligen och det gäller särskilt aktieägare som tillhör någon
riskgrupp.

Om du som aktieägare inte kan eller önskar närvara personligen vid
stämman, finns möjlighet att delta via ombud. Fullmakt för ombud att
företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns för nedladdning
på Getinges webbplats www.getinge.com/se, under fliken Årsstämma 2020
och kan laddas ner här
(https://www.getinge.com/se/om-oss/bolagsstyrning/bolagsstamma/%C3%A5rsst...).

Euroclear Sweden AB har informerat Getinge om att de, utan kostnad,
erbjuder en möjlighet för anmälda aktieägare som är privatpersoner
att utse ett ombud anvisat av Euroclear Sweden för att rösta i
enlighet med aktieägarens instruktioner. Getinge välkomnar detta
initiativ. Mer information om denna möjlighet och fullmaktsformulär
finns på Euroclear Swedens webbplats,
https://anmalan.vpc.se/fullmakt/. I detta avseende agerar Euroclear
Sweden inte för Getinges räkning.

Getinge följer händelseutvecklingen av COVID-19-viruset mycket
noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna
försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Vi ber alla som avser att
delta på årsstämman att hålla sig uppdaterade via www.getinge.com
kring eventuella ytterligare åtgärder.

För mer information, kontakta:

Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Telefon: 0734 244 692
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha
tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life
Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål
att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden.
Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt-
och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life
Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen
och produkterna säljs i över 135 länder.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/getinge/r/information-om-getinges-arsstamma-d...
https://mb.cision.com/Main/942/3068378/1217681.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.