Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-22

Gjensidige Forsikring ASA: Solid forsikringsresultat motvirket av effekter fra uroen i finansmarkedene

Oslo 22. april 2020

Første kvartal 2020 var preget av et solid forsikringsresultat drevet
av effektive pristiltak og god lønnsomhet. Covid-19-situasjonen hadde
begrenset innvirkning på forsikringsresultatet.
Investeringsporteføljen ble derimot hardt rammet av den generelle
uroen i finansmarkedene. Konsernet har fortsatt gode utsikter på lang
sikt, men på kort sikt er det betydelig usikkerhet på
investeringssiden. Styret har besluttet å trekke forslaget om
utbytte, i tråd med myndighetenes holdning. Styret har som intensjon
å dele ut utbytte til aksjeeierne så snart situasjonen tillater det.

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt på minus
497,0 millioner kroner (pluss 3,030.7) i kvartalet. I fjor var
resultatet før skatt for første kvartal sterkt påvirket av en gevinst
på 1,6 milliarder kroner fra salget av Gjensidige Bank. Resultatet
for første kvartal 2020 ble betydelig påvirket av negativ avkastning
på investeringsporteføljen, som gjenspeiler uroen i finansmarkedene i
kjølvannet av Covid-19-situasjonen.

Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved
forsikringsresultatet, ble 1 057,6 millioner kroner (798,1),
tilsvarende en combined ratio på 83,9 (86,6). Covid-19-pandemien
hadde begrenset innvirkning på konsernets forsikringsresultat.
Reiseforsikringskrav økte betydelig, men reassuransedekningen
begrenset netto erstatningskostnader til 90,6 millioner, hvorav 60,0
millioner ble belastet konsernsenteret. Et lavere innslag av
motorvognskader grunnet mindre kjøring i siste del av kvartalet hadde
en positiv innvirkning på skader i privatsegmentet. Resultat etter
skatt fra videreført og avviklet virksomhet ble minus 479,2 millioner
kroner (pluss 2 785,7), tilsvarende et resultat per aksje på minus
0,96 kroner (pluss 5,57).

- Det er gledelig å se at vi har opprettholdt god kundeservice og at
alle kritiske forretningsfunksjoner fungerer som de skal i den
pågående Covid-19-situasjonen. Vi har oppnådd et solid
forsikringsresultat for kvartalet, og opprettholdt vår sterke
posisjon i Norge. Virksomheten utenfor Norge viser fremgang, med
sterke tall for fornyelser og fortsatt fokus på effektiv drift, sier
konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Premieinntektene fra skadeforsikring økte med 10,7 prosent til 6 570,6
millioner kroner (5 936,7) for kvartalet. I lokal valuta økte
premieinntektene med 8,8 prosent. Forsikringsresultatet økte som
følge av premievekst etter solide fornyelser og effektive pristiltak,
noe som sammen med gunstige værforhold for bilforsikring i Norge
førte til en bedring i den underliggende frekvensskadeprosenten på
6,4 prosent. Dette ble delvis utlignet av et høyere innslag av
storskader, lavere avviklingsgevinster og økte driftskostnader.

Pensjonssegmentet fikk et svakere resultat i kvartalet, drevet av
lavere finansinntekter grunnet finansuro og økte driftskostnader.

Finansavkastningen ble minus 2,5 prosent (pluss 1,2), eller minus 1
519,3 millioner kroner (pluss 682,2). Alle aktivaklasser, bortsett
fra obligasjoner som holdes til forfall og eiendom, fikk et negativt
resultat i kvartalet.

Utbytte og generalforsamling

Styret i Gjensidige Forsikring ASA har 21. april 2020 besluttet å
trekke tilbake forslaget om utbytte basert på resultatet for 2019.
Beslutningen er basert på dialog med Finanstilsynet og den uttalte
forventningen fra myndighetene om at finansinstitusjoner holder
tilbake utbytte inntil den betydelige usikkerheten knyttet til den
økonomiske utviklingen er redusert.

Det opprinnelige forslaget om utdeling av overskuddskapital ble
trukket tilbake 20. mars 2020 som konsekvens av Covid 19-situasjonen.

Det er styrets intensjon å dele ut utbytte til aksjeeierne så snart
situasjonen tillater det. I tråd med tidligere års praksis vil styret
be generalforsamlingen om fullmakt til å dele ut utbytte senere i år,
hvilket vil gi fleksibilitet til å komme tilbake til
utbyttespørsmålet så snart som mulig.

Generalforsamlingen vil bli avholdt 25. mai 2020, og vil bli
organisert med nødvendige tiltak for å sikre helse og forhindre
spredningen av viruset. I stedet for fysisk tilstedeværelse vil
aksjeeierne kunne delta via webcast. Spørsmål kan sendes inn på
forhånd. Vi oppfordrer aksjeeierne til å benytte muligheten til å
avgi forhåndsstemmer.

Hovedpunkter første kvartal 2020 (første kvartal 2019):

· Resultat før skatt: -497,0 mill. kroner (3 030,7)
· Resultat per aksje: -0,96 kroner (5,57)
· Premieinntekter: 6.570,6 mill. kroner (5.936,7)
· Forsikringsresultat: 1.057,6 mill. kroner (798,1)
· Combined ratio: 83,9 (86,6)
· Kostnadsandel: 15,0 (14,9)
· Finansresultat: -1 519,3 mill. kroner (682,2)

Spesielle forhold og hendelser

· Utbytteforslag trukket tilbake

Denne meldingen inneholder alternative resultatmål (APM). APM-er er
beskrevet på www.gjensidige.no i et dokument kalt APMs Gjensidige
Forsikring Group Q1 2020.

Kontakt:

Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Mitra Hagen Negård. Tlf: 47 957 93 631

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven
§5-12.

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på
Oslo Børs. Vi har om lag 3 700 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring
i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon
og sparing. Driftsinntektene var 28 milliarder kroner i 2019, mens
forvaltningskapitalen utgjorde 112 milliarder kroner.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/no/gjensidige-forsikring-asa/r/solid-forsikrings...
https://mb.cision.com/Main/1122/3093825/1233486.pdf
https://mb.cision.com/Public/1122/3093825/8334f87aa9080071.pdf
https://mb.cision.com/Public/1122/3093825/b2feb2393d870397.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.