Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-04

GoldBlue accelererar genom en företrädesemission

wysiwyg_image

Kort om verksamheten

GoldBlue är ett investmentbolag som har som affärsidé att investera i företag verksamma inom spelmarknaden online, främst i Asien men även inom andra potentiellt intressanta tillväxtmarknader. Bolaget tillhandahåller via dotterbolag en B2C- verksamhet
från fyra spelsajter, Happistar.com, 24k88.com, OCC888.com samt Ho168.com, verksamma mot kinesisk-, japansk-, indonesisk-, thai-, samt vietnamesisktalande spelkunder. Samtliga sajter drivs från den egenutvecklade plattformen och varje enskild hemsida är anpassad för varje respektive målmarknad gällande språk, betalningsleverantörer, kundservice samt spelutbud. Operatörsverksamhetens befintliga erbjudande i termer av spel består av sportsbetting, live-dealer, kortspel, slotmaskiner, roulette, keno och virtuell betting. Sportsbetting har nu adderats, med integrationen av sportsbetting har operatörsverksamheten ett konkurrenskraftigt spelerbjudande. Under dotterbolaget Emeritus Software Ltd har Bolaget nyligen börjat marknadsföra en business-to-business (“B2B”) lösning där speloperatörer ska kunna, mot betalning, operera från GoldBlue-koncernens spelplattformen. Det innebär att andra operatörer migrerar sina sajter till Bolagets plattform och slipper därmed att utveckla en egen platform och integrera egna spel. 

Stark position på en enorm marknad

Asien är för närvarande den största marknaden för landbaserade spel och den näst största för spel online. Den totala asiatiska spelmarknaden online hade under 2017 bruttospelsintäkter på cirka 130 miljarder SEK samtidigt som den under de nästkommande tre
åren förväntas behålla en tvåsiffrig tillväxttakt (Källa: H2 Gambling Capital, 2017). Enligt en rapport publicerad av det i spelbranschen respekterade konsult- och analysföretaget NewZoo dominerar asiatiska länder intäkter för spel i dator och mobil då tre asiatiska länder återfinns listan över de tio största spelmarknaderna online i världen; Kina, Japan och Sydkorea. Sydostasien får också allt större uppmärksamhet av den globala spelmarknadens stora aktörer. Länder som Thailand, Indonesien och Vietnam ökar i marknadspotential tack vare en växande användarbas av kunder med tillgång till datorer och mobiltelefoner. GoldBlue innehar en unik marknadsposition med bred erfarenhet från de asiatiska ländernas komplexitet, utmaningar och möjligheter. De nylanserade marknaderna Vietnam, Indonesien och Thailand har sedan start har en mycket stark tillväxt. 

Ökad likvididet ska öka bolagets tillväxt och långsiktiga strategi

Under månaderna från mars till augusti drabbades bolaget, liksom övriga aktörer aktiva på den kinesisktalande spelmarknaden online, av kinesiska myndigheters sanktioner mot några av de mest populära mobila betaltjänsterna. Dessutom försenades Bolaget integration av sportsbetting till spelsajterna i tid innan Världsmästerskapet i fotboll gick av stapeln. Dessa två händelser ledde till att koncernens spelsajter aktiva mot kinesisktalande kunder tappade spelkunder och koncernens omsättning minskade därför kraftigt jämfört med motsvarande perioden föregående år. Samtliga av koncernans spelsajter som riktar sig till kinesisktalande spelkunder har nu sedan september fungerande betallösningar. År 2016 uppskattades sportsbetting utgöra drygt 70 procent av den totala asiatiska onlinespelsmarknaden, detta var en av anledningarna till att GoldBlue har valt att lägga stora resurser på att få sportsbooken integrerad till plattformen. Detta är något som bolaget själva tror kommer generera stark intäktstillväxt kommande år. 

Viktiga händelser under innevarande år: 

- Vi har sänkt kostnaderna med cirka 0,25 MSEK per månadgenom att omstrukturera verksamheten och omförhandla avtal med några av våra befintliga leverantörer.
- Vi har uppnått en initial stark tillväxt på nyligen lanserademarknader där:
- Registreringar har ökat med 15% på månadsbasis
- Första gångs-insättare har ökat med 30% per månad
- En ökning av aktiva användare med 40% per månad
- Det nya användargränssnittet lanserades mot våra vietnamesiska,indonesiska och japanska kunder. Ytterligare utvecklingfortgår så att vi under det första kvartalet 2019 även kan lansera det mot våra kinesisktalande kunder. 

- Vi lanserade vårt online-kasino mot de indonesisk-, och thaitalande marknaderna.
- Sportsbetting lanserades i september mot vietnamesisk- och japansktalande kunder, i oktober även mot indonesisktalande kunder och i början på december mot kinesisk talande kunder. 
- Vi lanserade poker mot våra kinesiska talande kunder. Vi kommer även att lansera sportsbetting innan årsskiftet mot denna kundgrupp.
- Vi har integrerat två nya betalningslösningar för thai-, vietnamesisk-, och indonesisktalande kunder samt ytterligare två nya betalningslösningar för kinesisktalande kunder.

Goldblue blickar framåt

Arbetet framåt för Goldblue kommer den närmaste tiden att fortsätta fokusera på att minska de operativa kostnaderna genom att göra vår organisation mer effektiv, fortsätta utveckla vår G-2 plattform och slutligen fortsätta skapa hög tillväxt på samtliga marknader. Tillväxt kommer att uppnås genom effektiv och strategisk marknadsföring i syfte att nå så många kunder som möjligt till minst möjliga kostnad.

-Organisation- och plattformsförbättringarna tillsammans med lyckade lanseringar på nya marknader, samtidigt som vi nu har fungerande betalningslösningar för kinesisktalande kunder igen, innebär dock att vi nu har goda förutsättningar att uppnå hög tillväxt igen under nästa år, säger Andre Rodrigues, VD på Goldblue.

Läs mer om GoldBlue här. 

wysiwyg_image

Varför man ska investera i Goldblue

Genom addering av nya spelvertikaler vänder sig Bolaget nu mot en större potentiell marknad: 

-Ytterligare vertikaler såsom sportsbetting och poker har integrerats under året och gör kunderbjudandet komplett.
-Med integrationen av sportsbetting har operatörsverksamheten ett starkt erbjudande som bör kunna förstärka tillväxten för spelsajterna.
-År 2016 uppskattades sportsbetting utgöra drygt 70 procent av den
totala asiatiska onlinespelsmarknaden.

Skalbar och uppgraderad teknikplattform: 

-Bolaget har totalt investerat cirka 25 MSEK i spelplattformen och totalt över 70 Mkr i hela verksamheten sedan 2013.
-Bolaget har under året uppgraderat plattformen som de kallar ”G-2 plattformen”. Plattformen är mer skalbar och konkurrenskraftig och gör att Bolaget smidigare kan expandera till nya marknader.
-Bolaget har under 2018 även integrerat fler betalningslösningar till spelplattformen.

Bolaget opererar på snabbväxande marknader:

-Marknaden för spel i Asien förväntas fortsätta öka ytterligare. Större aktörer (LeoVegas, Catena Media etc) ser en ökad potential i Asien (främst den japanska
marknaden).
-Bolaget ser möjligheten att växa med lönsamhet mot de nyligen lanserade kundsegmenten.

Teckningsförbindelser från styrelse och ledning: 

-Erfaren styrelse och ledning med ytterligare kompletteringar inom SEO och strategisk
marknadsföring.
-Teckningsförbindelse från styrelse, ledning och nuvarande aktieägare om tillsammans
cirka 5,1 MSEK (36 procent av emissionen).

Möjlighet till affärer avseende B2B-verksamhet: 

Rekrytering av potentiella kunder har påbörjats och Bolaget hoppas kunna knyta kundavtal under första halvåret 2019.

Lägre finansiell risk: 

-Bolaget kommunicerade nyligen en omvärdering av de kortfristiga spelarskulderna.
-Soliditeten kommer i och med det föreliggande erbjudandet att vara hög.
-Bolaget har även nyligen implementerat ett kostnadsbesparingsprogram vilket minskat
kostnaderna med 0,25 MSEK per månad.

wysiwyg_image

Fakta om emissionserbjudandet:

Emissionsbelopp vid full teckning: Nyemissionen avser högst 31 614 167 aktier och högst 31 614 167 teckningsoptioner av serie TO2 (i form av Units). Emissionsbeloppet uppgår därmed till cirka 14,2 MSEK. 

Emissionsvillkor:  En (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en ny (1) ny aktie till emissionskurs 0,45 SEK per aktie under teckningsperioden 29 november – 14 december 2018. Avstämningsdag för rätt till deltagande är den 27 november
2018. Handel med Teckningsrätter sker på NGM Nordic MTF under perioden 29 november – 12 december 2018.

Teckning och tilldelning utan företräde: Teckning av Units i GoldBlue utan företrädesrätt kan göras på anmälningssedel, vilken bifogas denna informationsbroschyr.
För fullständiga villkor och information om Erbjudandet, se det informationsmemorandum vilket publiceras på GoldBlue (www.goldblue.eu), G&W Fondkommission (www.gwkapital.se) och Aktieinvest FK AB (www.aktieinvest.se) hemsidor.

Emissionsgaranti:  Nyemissionen är, genom garantiavtal med externa investerare jämte teckningsförbindelser från större nuvarande ägare, ledning och styrelse, garanterad upp till ett belopp om cirka 14,2 MSEK, motsvarande 100 procent
av nyemissionen.

Kompletterande riktad emission: En möjlig kompletterande riktad emission om upp till cirka 3 MSEK kan komma att beslutas i händelse av stort intresse.

Ta del av erbjudandet och teckna dina aktier genom denna länk: https://www.aktieinvest.se/goldblue2018

Författare Analysguiden

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.