Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-05

Götenehus Group AB: Claes Hansson föreslås till ny styrelseordförande i Götenehus Group AB

Valberedningen i Götenehus Group AB föreslår att Claes Hansson väljs
till ny ordförande i styrelsen vid årsstämman 2019. Valberedningen
föreslår vidare omval av de nuvarande styrelseledamöterna Nils-Erik
Danielsson, Erik Hemberg och Jan Johansson samt nyval av Johan
Carlberg och Kristina Gradin. Ulf Runmarker och Kristina Alvendal har
avböjt omval.

Claes Hansson är idag verkställande direktör och koncernchef i
Götenehus Group AB. Styrelsen har påbörjat processen med att
rekrytera en ny verkställande direktör.

Johan Carlberg, född 1963, civilingenjör, är verkställande direktör i
G&K Blanks Fastigheter AB.

Kristina Gradin, född 1970, civilekonom, har haft flera ledande
befattningar inom byggrelaterade verksamheter, senast som regionchef
för Bonava SydVäst.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen
till årsstämman.

Årsstämma i Götenehus Group AB hålls i Götene tisdagen den 7 maj 2019.

Götene den 5 april 2019
Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Öster, valberedningens ordförande, 0761-49 89 59,
valberedning@gotenehus.com.

Claes Hansson, VD och koncernchef Götenehus Group AB, 0511-34 53 04,
0708-35 09 68, claes.hansson@gotenehus.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Götenehus Group AB
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 april 2019 kl 08.40.

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av
de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i
huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför
och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som
marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus
B-aktier är listade på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik
Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på
www.gotenehus.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gotenehus-group-ab/r/claes-hansson-foreslas-t...
https://mb.cision.com/Main/605/2781952/1020633.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.