Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-16

A Group Of Retail Assets Sweden AB: Agora underrättar obligationsinnehavare

A Group of Retail Assets Sweden AB (publ) ("Agora eller "Bolaget")
meddelade den 14 november 2018 att Klövern AB (publ), genom sitt
indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB ("Budgivaren"), efter
fullföljandet av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i
Bolaget, innehar över 90 procent av aktierna och rösterna i Agora
("Erbjudandet").

Med anledning av den ägarförändring i Bolaget som Erbjudandet medför
har varje obligationsinnehavare i Agora rätt att begära att dennes
obligationer ska återköpas av Bolaget till ett belopp som motsvarar
101 procent av det nominella beloppet plus upplupen ränta, vilket
framgår av villkoren för obligationslånet som finns tillgängliga på
Agoras hemsida ("Villkoren").

I enlighet med Villkoren kommer samtliga obligationsinnehavare
underrättas om den inträffade ägarförändringen och om den uppkomna
återköpsrätten. Underrättelsen i sin helhet kommer även att finnas
tillgänglig på Agoras hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Rikard Edenius, VD, rikard.edenius@agoraretail.se, +46 706 05 51 05
Susanna Korpe, CFO, susanna.korpe@agoraretail.se, +46 8 525 251 63

Denna information är sådan information som Agora är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 november 2018 kl. 16.30 CET.

AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB (publ)) är ett
fastighetsbolag med fokus på ägande, utveckling och förvaltning av
lönsamma fastigheter i centrala lägen i utvalda större och medelstora
städer. Med en bred mix av hyresgäster underlättar vi människors
vardag och skapar intressanta platser. Vi har idag 20 fastigheter på
13 orter med en sammanlagd yta av 230 000 kvadratmeter till ett
sammanlagt värde av 3,9 miljarder kronor. Agora är listat på Nasdaq
First North. Erik Penser Bank är Agoras Certified Adviser. För mer
information www.agoraretail.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/a-group-of-retail-assets-sweden-ab/r/agora-und...
http://mb.cision.com/Main/12631/2674617/946465.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.