Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-06

Gunnebo: Gunnebo bokslutskommuniké 2018

Starkt kassaflöde och fortsatt försäljningstillväxt under fjärde
kvartalet

VDs kommentar till kvartalsresultatet - kvarvarande verksamhet

"Under det fjärde kvartalet var Koncernens försäljningstillväxt 6
procent. Tillväxten kom från alla fyra affärsområdena: Safe Storage,
Cash Management, Entrance Control och Integrated Security.

Safe Storage växte 8 procent, främst tack vare den starka
försäljningen av automatiserade bankfack, SafeStore Auto, och
försäljningen av säkerhetsskåp till uttagsautomater. Cash Management
växte med 12 procent med en mycket stark försäljning av både sluten
kontanthantering, SafePay, och lösningar till värdetransportföretag.
Entrance Control fortsatte att växa, i kvartalet med 3 procent.
Tillväxten kom från en stark försäljning till tunnelbanelinjer,
flygplatser samt offentliga och kommersiella byggnader. Försäljningen
inom Integrated Security växte med 1 procent, baserat på den starka
försäljningen i Americas.

Rapporterad EBITA ökade inom Cash Management och Entrance Control men
låg på samma nivå som fjärde kvartalet föregående år inom Safe
Storage. Integrated Security visade en mindre vinst efter några
kvartal med negativt resultat. En av våra prioriteringar är att
arbeta med de olika verksamheterna inom Integrated Security för att
förbättra resultatet framöver.

Fritt kassaflöde var starkt under kvartalet, 133 Mkr (71), där 88 Mkr
var hänförligt till det förbättrade rörelsekapitalet vilket också är
ett av våra fokusområden.

Under kvartalet avslutade vi avyttringen av våra verksamheter i
Frankrike, Belgien och Luxemburg. Vi har även fortsatt fokusera på
våra huvudsakliga affärsområden. Detta strategiska skifte ledde till
att vi avyttrade en Integrated Security-verksamhet i Storbritannien.

Kommentar till helårsresultatet - kvarvarande verksamhet
För helåret 2018 blev Koncernens försäljningstillväxt 3 procent, med
tvåsiffrig tillväxt inom Entrance Control och ensiffrig tillväxt inom
Safe Storage och Cash Management. Försäljningen inom Integrated
Security minskade med 5 procent.

EBITA inom Safe Storage, Cash Management och Entrance Control
förbättrades med närmare 60 Mkr, medan Integrated Security hade en
lägre EBITA under 2018 på grund av färre och mindre lönsamma stora
projekt jämfört med 2017. Fritt kassaflöde för helåret var 124 Mkr
(-74), vilket var en ökning om 198 Mkr. Rörelsekapitalet förbättrades
med 287 Mkr jämfört med föregående år.

Med Gunnebos nya fokus på affärsområden där större affärer som inte är
en del av kärnverksamheten har börjat avyttras under 2018 är vi nu
redo att fortsätta driva en tydlig affärsagenda framöver som skapar
lönsam tillväxt."

Göteborg den 6 februari 2019

Henrik Lange
VD och Koncernchef

OKTOBER-DECEMBER 2018*

· Nettoomsättningen uppgick till 1 420 Mkr (1 300),
försäljningstillväxten var 6 procent

· EBITA uppgick till 110 Mkr (120) vilket motsvarar en EBITA
marginal på 7,7 procent (9,2)

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 67 Mkr (93) och
rörelsemarginalen (EBIT) blev 4,7 procent (7,2)

· Periodens resultat uppgick till 22 Mkr (64)
· Resultat per aktie uppgick till 0,27 kronor (0,76)
· Fritt kassaflöde uppgick till 133 Mkr (71)
HELÅR 2018*

· Nettoomsättningen uppgick till 5 128 Mkr (4 861),
försäljningstillväxten var 3 procent

· EBITA uppgick till 344 Mkr (375) vilket motsvarar en EBITA
marginal om 6,7 procent (7,7)

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 265 Mkr (301) och
rörelsemarginalen (EBIT) minskade till 5,2 procent (6,2)

· Periodens resultat uppgick till 120 Mkr (152)
· Resultat per aktie uppgick till 1,57 kronor (1,90)
· Fritt kassaflöde uppgick till 124 Mkr (-74)
· Utdelning per aktie (föreslagen): 0,50 kr (1,20)
* Kvarvarande verksamhet

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta
pressmeddelande.

Inbjudan till telefonkonferens den 6 februari klockan 09.30 (CET)
För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen ring in på ett av
nedanstående nummer:

+46 8 5664 2662
+44 20 3008 9803

Program för telefonkonferensen
09.25 Ring in
09.30 Sammanfattning av delårsrapporten av Gunnebos VD och koncernchef
Henrik Lange samt Ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson

09.55 Frågor och svar
10.15 Telefonkonferensen avslutas
Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt senast 30
minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB
deltar VD och koncernchef Henrik Lange, Ekonomi- och finansdirektör
Susanne Larsson samt Informationsdirektör Karin Wallström Nordén.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med
sen eftermiddag den 6 februari.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Susanne Larsson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095
026, eller

Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 0708-28
33 39

www.gunnebogroup.com

Denna information är sådan information som Gunnebo AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 6 februari 2019 kl. 08.00 CET.

Gunnebo (publ) är en ledande global säkerhetsleverantör av hållbara
säkerhetsprodukter, tjänster och mjukvara till detaljhandel,
kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och
högriskanläggningar samt bank. Gunnebo har verksamhet i fyra
affärsområden: Safe Storage (36 procent av Koncernens försäljning),
Cash Management (21 procent av Koncernens försäljning), Entrance
Control (20 procent av Koncernens försäljning) och Integrated
Security (23 procent av Koncernens försäljning).

Under 2018 hade Koncernen en omsättning om 5 100 Mkr och 4 500
anställda i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asia-Pacific
och Amerika.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gunnebo/r/gunnebo-bokslutskommunike-2018,c2732299
https://mb.cision.com/Main/893/2732299/986235.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.