Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-19

Gunnebo: Gunnebo delårsrapport april-juni 2019

Stark försäljningstillväxt och förbättrat resultat under andra
kvartalet. Ett kostnadsbesparingsprogram har inletts för att driva
marginalförbättring.

Vd och koncernchef Henrik Lange kommenterar andra kvartalet 2019:

Orderingången fortsatte att utvecklas positivt med en tillväxt om 5
procent (2 procent justerat för valutakurseffekter) där både Entrance
Control och Safe Storage uppvisade en tvåsiffrig tillväxt om 14
procent. Orderingången för Cash Management var svag i USA och
Asia-Pacific men förväntas bli bättre under andra halvåret. Inom
Integrated Security minskade orderingången under kvartalet. Detta
förklaras av att verksamheten är projektdriven och ordernivåerna
fluktuerar mellan kvartalen.

Koncernens omsättning utvecklades starkt och ökade med 10 procent (7
procent justerat för valutakurseffekter) där tillväxten kom från
Entrance Control och Safe Storage. Entrance Control hade ett mycket
starkt kvartal med stora projektleveranser i alla regioner och en
redovisad försäljningstillväxt om 23 procent (22 procent justerat för
valutakurseffekter). Den fortsatt starka tillväxten inom Entrance
Control bekräftar att affärsområdet inte bara fångar upp den
generella femprocentiga årliga tillväxttakten på marknaden utan även
tar ytterligare marknadsandelar. Inom Safe Storage ökade omsättningen
med 17 procent jämfört med föregående år (13 procent justerat för
valutakurseffekter). Inom Cash Management minskade omsättningen med
-3 procent (-6 procent justerat för valutakurseffekter) och inom
Integrated Security var omsättningen oförändrad.

Resultat
Koncernens EBITA om 73 Mkr var 10 procent högre än förra året, och
kvartalets EBITA-marginal var 5,3 procent, vilket är i linje med
förra året. Marginalen var fortsatt stark inom Entrance Control som
redovisade en EBITA-marginal om 12,9 procent. Inom Safe Storage är
den starka orderingången och försäljningsutvecklingen uppmuntrande
samtidigt som EBITA-marginalen om 7,8 procent fortfarande inte är
tillfredsställande. Inom Cash Management minskade orderingången och
omsättningen under kvartalet. I Europa, affärsområdets viktigaste
marknad, ökade såväl orderingången som omsättningen medan den
minskade i både USA och Asia-Pacific, vilket påverkade
EBITA-marginalen negativt. Inom Integrated Security förbättrades
EBITA jämfört med samma period föregående år. Den är fortfarande inte
tillfredsställande, men vi kan se att de genomförda
produktivitetsåtgärderna börjar ge resultat.

Det annonserade kostnadsbesparingsprogrammet, som kommer att nå full
effekt efter halvårsskiftet 2020, inriktar sig på vår
kostnadsstruktur och kommer leda till ökad lönsamhet.

Förvärv inom Entrance Control och nyemission
Det gläder mig att se att Gunnebo-koncernen fortsätter att utvecklas
och anpassa sig efter den nya affärsområdesstrukturen som infördes
för ett år sedan. Förutom att orderingången och omsättningen
fortsatte att utvecklas positivt i kvartalet så stärkte vi även
affärsområdet Entrance Control för framtiden i och med
undertecknandet av förvärvet av tjeckiska Cominfo a.s. Förvärvet
genomfördes den 1 juli och utgör en viktig milstolpe i Gunnebos
förändringsresa. Det bidrar med både tillväxt och lönsamhet till ett
redan väl presterande affärsområde och till koncernen som helhet.
Cominfo passar strategiskt väl in i Entrance Control, då det kommer
att öka både vår geografiska räckvidd och vårt produkterbjudande.
Dessutom kommer Cominfo att stärka Gunnebos position som en
världsledande leverantör av lösningar för tillträdeskontroll av
fotgängare.

I samband med att förvärvet undertecknades meddelade vi även vår
avsikt att genomföra en nyemission om cirka 360 Mkr som är tänkt att
genomföras under tredje kvartalet 2019. Denna kommer att användas för
att minska vår skuldsättning, som ökar temporärt vid förvärvet av
Cominfo. Då balansräkningen förbättras blir det även lättare för
Gunnebo att fånga upp framtida möjligheter på marknaden. Våra största
ägare, Stena Adactum och Vätterleden Invest, garanterar nyemissionen,
vilket visar på förtroende för vår strategi och dess genomförande.

Kostnadsbesparingsprogram kommer att driva marginalförbättring
Ett år in i den förändringsresa där vi nu fokuserar verksamheten i
fyra affärsområden står det klart att detta fokus har satt koncernen
på rätt spår mot lönsam tillväxt. Vi har framgångsrikt gjort denna
stora omställning i vår affär i Europa samtidigt som vi genererat god
tillväxt i såväl orderingång som nettoomsättning under de senaste
tolv månaderna. Med kostnadsbesparingsprogrammet kommer vi att gå in
i det sista skedet av att avveckla matrisorganisationen där vi nu
kommer att ta bort onödiga overheadkostnader, vilket är en konsekvens
av det tydligare och förenklade sättet att driva vår verksamhet på.
Programmet kommer att leda till kostnadsbesparingar om 100 Mkr där
effekten kommer att synas med start från 2020 och ge full effekt från
och med halvårsskiftet 2020. Det kommer att medföra 60 Mkr i
engångskostnader som främst kommer att belasta andra halvåret 2019.
Programmet kommer att leda till en mix av minskade overheadkostnader
i Europa, främst inom affärsområdena Safe Storage och Integrated
Security, liksom förändringar i koncernledningen samt avvecklingen av
regionstrukturen i Asia-Pacific och Americas till årsskiftet. De
kostnader som är förknippade med programmet kommer främst att vara
personalrelaterade och kommer att redovisas som jämförelsestörande
kostnader.

Stefan Syrén utsedd till ny Vd och koncernchef och andra ändringar i
koncernledningen

Vi har tidigare idag tillkännagivit mitt beslut att avgå som Vd och
koncernchef för Gunnebo senast under november månad 2019. Då kommer
Stefan Syrén att tillträda som Vd och koncernchef, i tillägg till
sitt nuvarande ansvar för Safe Storage och Integrated Security. Med
Gunnebos omställning till en renodlad affärsområdesstruktur på plats
går vår förändringsresa nu in i en ny fas för att utveckla affären
och fortsätta leverera effektivitetsförbättringar. Därför är det nu
rätt tidpunkt för mig att lämna över ledarskapet till Stefan och jag
är övertygad om att han, tillsammans med koncernledningen, kommer att
ta Gunnebo till nästa nivå.

När vi nu går in i nästa fas i förändringsresan så har vi också tagit
beslutet att avveckla regionstrukturerna för Asia-Pacific och
Americas från och med slutet av 2019. I och med detta så kommer Sacha
de La Noë, SVP Asia-Pacific, Middle East och Africa och Dan
Schroeder, SVP Americas, att lämna Gunnebo och koncernledningen vid
årsskiftet 2019. Jag vill redan nu tacka Sacha och Dan för deras
starka bidrag till Gunnebo.

Gunnebo är nu i en god position att förbättra tillväxt och vinst
Under andra kvartalet kan vi tydligt se hur effekterna från
förändringsresan fått positivt genomslag, med den goda tillväxten för
både orderingång och omsättning inom Entrance Control och Safe
Storage som det starkaste beviset. Genom ett strategiskt
företagsförvärv, den garanterade nyemissionen och det påbörjade
kostnadsbesparingsprogrammet är jag övertygad om att Gunnebo, med sin
nya ledning och strategi, är i en god position för att förbättra både
tillväxt och vinst framöver.

Göteborg den 19 juli 2019

Henrik Lange
Vd och koncernchef

Andra kvartalet 2019

· Orderingången uppgick till 1 363 Mkr (1 293), vilket motsvarar en
tillväxt om 5 procent jämfört med föregående år (2 procent justerat
för valutakurs-effekter)

· Nettoomsättningen uppgick till 1 368 Mkr (1 248), vilket motsvarar
en tillväxt om 10 procent jämfört med föregående år (7 procent
justerat för valutakurseffekter)

· EBITA uppgick till 73 Mkr (66) och EBITA-marginalen till 5,3
procent (5,3)

· Jämförelsestörande kostnader uppgick till -3 Mkr (-9)
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 68 Mkr (52)
· Periodens resultat uppgick till 24 Mkr (20)
· Resultatet per aktie uppgick till 0,32 kr (0,25)
· Fritt kassaflöde var -6 Mkr (-63)
· Ett kostnadsbesparingsprogram har inletts för att driva
marginalförbättring

· Avtal om förvärvet av Cominfo och tillkännagivande av intentionen
att genomföra en fullt garanterad nyemission under det tredje
kvartalet 2019

· Stefan Syrén utsedd till ny Vd och koncernchef för Gunnebo och
förändringar i koncernledningen annonserades den 19 juli 2019

Januari-juni 2019

· Orderingången uppgick till 2 795 Mkr (2 575), vilket motsvarar en
tillväxt om 9 procent jämfört med föregående år (5 procent justerat
för valutakurseffekter)

· Nettoomsättningen uppgick till 2 574 Mkr (2 405), vilket motsvarar
en tillväxt om 7 procent jämfört med föregående år (4 procent
justerat för valutakurseffekter)

· EBITA uppgick till 120 Mkr (132) och EBITA-marginalen uppgick till
4,7 procent (5,5)

· Jämförelsestörande kostnader uppgick till -9 Mkr (-11)
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 108 Mkr (110)
· Periodens resultat uppgick till 31 Mkr (42)
· Resultatet per aktie uppgick till 0,41 kr (0,56)
· Fritt kassaflöde var 21 Mkr (-24)
Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta
pressmeddelande.

Inbjudan till telefonkonferens den 19 juli klockan 09.30 (CET)
För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen ring in på ett av
nedanstående nummer:

+46 8 5055 8358
+44 33 3300 9274

Program för telefonkonferensen
09.25 Ring in
09.30 Sammanfattning av delårsrapporten av Gunnebos Vd och koncernchef
Henrik Lange samt Ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson

09.55 Frågor och svar
10.15 Telefonkonferensen avslutas
Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt senast 30
minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB
deltar VD och koncernchef Henrik Lange, Ekonomi- och finansdirektör
Susanne Larsson samt Informationsdirektör Karin Wallström Nordén.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med
sen eftermiddag den 19 juli 2019.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications
För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Susanne Larsson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095
026, eller

Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 0708-28
33 39

www.gunnebogroup.com

Denna information är sådan information som Gunnebo AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl.
08.00 CET.

Gunnebo (pub...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.