Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-25

Havsfrun Investment AB: Havsfrun Investment AB: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

Delårsperioden 1 januari - 30 september 2018

· Substansvärdet per aktie, justerad för återlagd utdelning,
minskade med 2,3 %(motsvarande period föregående år minskade 0,8 %)

· Substansvärdet den 30 september 2018 uppgick till 217,1 MSEK
(240,0 MSEK), motsvarande 17,93 kr per aktie (19,82 kr per aktie)

· Resultatet uppgick till -5,4 MSEK (-2,0 MSEK), motsvarande -0,45
kr per aktie (-0,16 kr per aktie)

· B-aktiens totalavkastning uppgick till 4,4 % (3,0 %). Den 30
september 2018 var B-aktiens börskurs 18,55 kr (18,90 kr)

· Utdelning för räkenskapsåret 2017 om 1,50 kr per aktie (1,50 kr
per aktie), sammanlagt 18,2 MSEK (18,2 MSEK) utbetalades den 18 april
2018

Tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2018

· Substansvärdet per aktie minskade med 0,5 % (ökade 0,8 %)
· Resultatet uppgick till -1,0 MSEK (1,8 MSEK), motsvarande -0,08
kr per aktie (0,15 kr per aktie)

· B-aktiens totalavkastning uppgick till 5,4 % (-0,5 %)
Stockholm den 25 oktober 2018

HAVSFRUN INVESTMENT AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 12.30.

Bilaga:
Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018 (pdf)

-------------------------------------------------------------

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har ca 2 400 aktieägare och ett eget kapital
per den 30 september 2018 på 217,1 MKR. Aktien noterades på
Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare.
Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som
den globala aktiemarknaden förväntas uppnå genomsnittligt på mycket
lång sikt, eller bättre, men med väsentligen mindre värdefall och
snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad
multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder,
vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och
investeringsinriktningar.

Månadsrapport september 2018
(http://mb.cision.com/Public/1303/2654217/9f633b18702f1636.pdf)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/havsfrun-investment-ab/r/havsfrun-investment-a...
http://mb.cision.com/Main/1303/2654217/933030.pdf
http://mb.cision.com/Public/1303/2654217/9f633b18702f1636.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.