Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-25

Heimstaden: Delårsrapport januari-september 2019

· Periodens hyresintäkter ökade till 3 483 mkr (2 408)
· Reell uthyrningsgrad för bostäder uppgick till 99,1 procent (-)
· Periodens driftnetto ökade till 1 983 mkr (1 328)
· Finansnettot uppgick till -1 047 mkr (-659)
· Förvaltningsresultatet, exklusive valutaeffekter avseende lån,
uppgick till 1 015 mkr (774)

· Värdeförändring i fastigheter uppgick till 4 900 mkr (2 179)
· Värdeförändring i derivat uppgick till -430 mkr (30)
· Periodens resultat ökade till 4 204 mkr (2 461)
· Fastighetsförvärv i perioden uppgick till 22 669 mkr (16 260)
· Likvida medel uppgick till 3 841 mkr (5 699)
· Outnyttjade krediter uppgick till 8 998 mkr (0)
· Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 294 kr (151)
"Heimstaden har bildat ett JV-bolag med Magnolia och avtalat om
markförvärv för bostadsbyggnation och samhällsservice i Österåkers
kommun, Åkersberga. I ett sjönära läge med fantastisk närmiljö har vi
målsättningen att utveckla bland annat ca 150 000 kvm ljus BTA för
bostadsproduktion till ett ingångsvärde om drygt 3 000 kr/kvm. Detta
skapar förutsättningar för prisvärda och attraktiva bostäder", säger
Patrik Hall, VD Heimstaden.

"Kvartalets förvaltningsresultat växer som förväntat givet de senaste
12 månadernas förvärv. Vi ser också en fortsatt positiv
värdeutveckling i vårt fastighetsbestånd från samtliga geografiska
segment", fortsätter Patrik Hall.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD 0705 85 99 56 patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm, CEO Fredensborg AS och tillförordnad CFO Heimstaden 0705 29 31 44 magnus.nordholm@fredensborg.no

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 09:00 CET.

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 - 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden ska förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden.
Med den visionen har vi byggt upp ett ledande bostadsfastighetsbolag
som förvärvar, förädlar och förvaltar bostäder i Skandinavien,
Tyskland och Nederländerna. Genom våra värderingar omtanke,
nytänkande och autenticitet, arbetar vi långsiktigt för att skapa
värde för alla våra intressenter, genom lösningar som bidrar till ett
lång-siktigt hållbart samhälle och miljö. Vi har ca 52 300 lägenheter
och ett fastighetsvärde om 108 mdkr värde. Heimstaden har en
preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet
HEIM PREF samt 2 obligationer på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är
placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00
samt certifiedadviser@penser.se. Läs mer om oss på www.
heimstaden.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/heimstaden/r/delarsrapport-januari-september-...
https://mb.cision.com/Main/11054/2941049/1129541.pdf
https://mb.cision.com/Public/11054/2941049/aa75b4ab8b733aef.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.