Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

Heimstaden: Nyemission i Heimstadens dotterbolag Heimstaden Bostad

Heimstadens dotterbolag Heimstaden Bostad AB stärker sitt egna kapital
med 5 645 miljoner kronor genom en riktad nyemission mot ägarna, där
Heimstaden tecknar för 2 035 miljoner kronor, Alecta för 3 582
miljoner kronor, Ericsson för 21 miljoner kronor och Sandvik för 7
miljoner kronor.

Det egna kapitalet emitteras genom en blandning av stam- och
preferensaktier samt betalas genom en blandning av kvittning av
oreglerade utdelningar och likvida medel. Det totala tillskottet av
kontanter till 3 887 miljoner kronor, varav 2 785 miljoner betalas in
av externa ägare och 1 102 miljoner kronor av Heimstaden.

-"Vi är glada att aktieägarna vill investera i Heimstaden Bostad. Det
nya kapitalet positionerer bolaget för vidare växt, vilket motiverar
oss alla", säger Patrik Hall, VD Heimstaden.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, CEO +46 705 85 99 56 Patrik.hall@heimstaden.com

Denna information är information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadssförordning. Information
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 13 mai 2020 kl. 16:30 CET. Heimstadens
preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM
PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag. Mer
information om bolaget finns på www.heimstaden.com.

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 - 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Europa med fokus på att
förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom
våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för våra
ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca
97 800 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 132 mdkr värde.
Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North.
Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser
Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se. För
mer information se www.heimstaden.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/heimstaden/r/nyemission-i-heimstadens-dotterb...
https://mb.cision.com/Main/11054/3110555/1247208.pdf

Författare Cision News