Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Heliospectra: Heliospectra ABs halvårsrapport januari - juni 2019

GÖTEBORG, Sverige/SAN FRANCISCO, Californien, den 23 augusti 2019 -

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO),
världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och
kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin halvårsrapport för
perioden januari - juni 2019.

Omsättning och Resultat januari - juni

· Orderingång uppgick till 18 111 (30 309) KSEK
· Nettoomsättningen uppgick till 16 744 (17 324) KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -20 842 (-16 625) KSEK
· Resultat efter skatt var -20 945 (-16 476) KSEK eller -0,45
(-0,47) kronor per aktie

Viktiga Händelser

JANUARI - MARS

· Heliospectras kontrollsystem helioCORE? tilldelas en 2019 års
AE50-utmärkelse av American Society of Agricultural and Biological
Engineers (ASABE).

· Heliospectras tekniska tjänsteerbjudande samlas under varumärket
helioCARE?.

· Europeisk medicinsk forskningsanläggning investerar i
Heliospectras kontrollerbara LED-belysningslösningar.
Forskningsbolaget expanderar sin växthusproduktion och har lagt en
order på Heliospectras kontrollerbara ELIXIA LED-belysningslösning.
Värdet på ordern är 2,0 miljoner kronor (189 000 euro).

· Heliospectra ABs bokslutskommuniké gick ut den 22 februari.
· Heliospectra genomför företrädesemission och upptar brygglån från
huvudägare. Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 52,7
miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

· Kallelse till extra bolagsstämma i Heliospectra AB gick ut den 22
februari.

· Extra bolagsstämma hölls den 12 mars 2019 i Hotel Rivertons
lokaler på Stora Badhusgatan 26, 411 21 i Göteborg. Beslut togs att
genomföra en nyemmissoion samt instifta ett nytt incitamentsprogram
genom emission av teckningsoptioner för nyckelpersoner i företaget
samt personer i ledande ställning.

· Hans Naess utsågs till ny CFO för Heliospectra AB. Hans har agerat
interim CFO sedan 24 september 2018 och tillträdde som CFO med start
den 1a mars 2019.

· Offentliggörande av Heliospectras prospekt avseende
företrädesemission. Bolaget offentliggjorde den 19 mars prospektet
avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 22 februari
2019.

· Heliospectra AB utökar sin närvaro i Nordamerika genom att öppna
nytt dotterbolag (Heliospectra Canada Inc.) i Toronto, Kanada.

· Ljusgårda AB fortsätter expansion med ny investering i
Heliospectras innovativa LED-belysningslösningar med ytterligare en
order av Heliospectra's kontrollerbara ELIXIA LED-belysningslösning
till ett värde av 5,7 miljoner kronor (611 450 USD).

APRIL - JUNI

· Heliospectra AB offentliggör utfall i företrädesemissionen.
Teckningsperioden för företrädesemissionen i Heliospectra AB (publ)
avslutades den 3 april 2019 och sammanräkningen visar att emissionen
tecknades till drygt 76 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter
motsvarade cirka 72 procent och teckning utan stöd av teckningsrätter
motsvarade cirka 4 procent av de erbjudna aktierna.
Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 52,7 MSEK före
emissionskostnader.

· Heliospectra offentliggjorde tilläggsprospekt avseende
Heliospectras företrädesemission. Tilläggsprospektet godkändes och
registrerades av Finansinspektionen den 19 mars 2019.

· Heliospectra AB sponsrar och ställer ut på MJBizDailys Cannabis
Symposium i Köpenhamn, Danmark, måndagen den 6e maj.

· Teckningsoptioner i Heliospectras incitamentsprogram överlåtna
till ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

· Heliospectra introducerar MITRA en ny modul-baserad
LED-belysningslösning för skräddarsydda installationer. MITRAs enkla,
strömlinjeformade design levererar ett högintensivt ljus med en
effektivitet på upp till 2,9 ?mol/J. MITRA är speciellt framtagen för
plantor som cannabis och tomater som kräver ett intensivt ljus.

· SOG DOO automatiserar ljusmiljön med Heliospectras intelligenta
ELIXIA LED-belysningslösningar och helioCORE? kontrollsystem. SOG DOO
har även köpt till Heliospectras tekniska servicepaket genom
helioCARE? för att dra nytta av företagets ljus-, installations- och
plantexpertis. Ordervärdet är 2,8 miljoner kronor (260 000 euro).

· Heliospectras VD Ali Ahmadian talar kring temat "Vertical Farming
2.0: How light influences the future of food" vid AVFs forum för
inomhusodling under Urban Future Global Conference i Oslo 22-24 maj.

· Kallelse till bolagsstämma i Heliospectra AB gick ut den 27 maj.
· Heliospectra utökar sin produktportfölj av intelligenta
LED-belysningslösningar med en ny 600W ELIXIA för industriell
standard i växthus- och inomhusodlingar. Den nya lampan är lämplig
för större industriella anläggningar och hanterar upp till 480 VAC
inspänning.

· Heliospectras årsmöte hölls den 27e juni i Centralhuset Conference
kontor på Nils Ericsonplatsen 4 i Göteborg.

Händelser efter periodens slut

· Västra Hamnen Corporate Finance inleder bevakning av Heliospectra
AB.

· Heliospectra fortsätter sin globala expansion med etableringen av
sitt nya dotterbolag Heliospectra Japan Co., Ltd. och öppnandet av
ett nytt kontor i Tokyo, Japan från och med juli månad. Heliospectra
har utsett Yasuhiro Suzuki till General Manager.

VDs kommentar

Kära Aktieägare,

Vi är nu sex månader in i ett avgörande år för Heliospectra. 2019
innebär stora möjligheter för företaget, ett gynnsamt marknadsläge
och strategiska interna förändringar från produktportfölj till utökad
produktionskapacitet och fördjupade samarbeten med våra
partnerföretag,

I mitten av 2018 insåg vi att en ny strategisk inriktning var
nödvändig för vår produktportfölj och att den befintliga plattformen
behövde ses över. Medvetna om att en ny plattform innebar en risk för
kannibalisering av befintliga produkter och med det en risk för
minskade ordrar och försäljning, valde vi ändå att gå vidare med vår
nya plattform för att ytterligare stärka Heliospectras position som
producent av marknadens ledande LED-belysningslösningar och samtidigt
optimera värdet och sänka kunders kostnader vid nyinstallationer. Som
en direkt konsekvens av beslutet att förnya portföljen med en
prioriterad produktplan och utvecklingen av MITRA påverkades
försäljningen och orderingången av vårt befintliga produktutbud
negativt med 3 respektive 40 procent jämfört med samma period
föregående år.

I och med lanseringen av MITRA kan Heliospectra erbjuda sina kunder
marknadens effektivaste kontrollerbara LED-belysningslösning. Med en
effektivitet på hela 2.9 µmols/J, en unik moduldesign och ett
kvalitativt spektrumutbud förser MITRA odlare med kostnadseffektiva
resultat och plantor av högsta kvalitet. Då produktionen förväntas ta
fart i oktober 2019 räknar vi med att resultatet från denna
förändring att börja synas under fjärde kvartalet.

Mot bakgrund av dessa strategiska beslut och i kombination med en
slutförd övergång till en marknadsledande svensk kontraktstillverkare
kan Heliospectra säkerställa större leveranser av en kundanpassad
lösning som på ett effektivt sätt ser till kunders behov.

Fortsatt fokus lades på att bygga ut företagets strategiska
partnerskap. Under andra kvartalet 2019 spenderades mycket tid på att
stärka vårt samarbete med ABB. Bland annat hölls ett antal workshops
på vårt huvudkontor i Göteborg där experter från ABB i hela världen
deltog. Den gemensamma utvecklingen av innovativa
elektrifieringssystem, styr- och automationsteknik förbättrar
Heliospectras möjlighet att erbjuda skräddarsydda lösningar till
befintliga såväl som potentiella kunder.

Vi fortsatte vår globala expansion med lokal marknadsnärvaro genom att
öppna kontor i Toronto, Kanada, och Tokyo, Japan. Vi ser ett gynnsamt
marknadsläge på båda dessa marknader och en stor utvecklingspotential
för Heliospectra under 2019 och kommande år. Vi förstår även värdet
av att finnas på plats och kommunicera direkt med kunder allteftersom
Japans vertikala odlingar och Kanadas kontrollerade grönsaksodlingar
och licenserade cannabisodlingar tar fart.

Avslutningsvis vill jag uttrycka min tacksamhet för ert trofasta stöd.
Vi bibehåller vår ambition att vara odlingssektorns ledande
belysningsföretag med ett obevekligt fokus på att skapa och utveckla
kundvärde.

Ali Ahmadian, VD
Heliospectra AB (publ)

--

För fullständig rapport besök
https://www.heliospectra.com/sv/investerarrelationer/rapporter-filer/.

Göteborg 2019-08-23

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 |
ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North
- www.redeye.se

Certifiedadviser@redeye.se | +46 (0)8 121 576 90
http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är
världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem
och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer.
Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och
resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade
LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell
intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser
och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i
att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter
att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut,
högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som
har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har
tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer
information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i
den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden
grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är
av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och
konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka
många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden
påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och
beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter
inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom
branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för
branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några
framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller
utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.