Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

Hemnet Group delårsrapport Q3 2021

Stark tillväxt i nettoomsättning och justerad EBITDA
 

Sammanfattning för perioden juli-september 2021

 • Nettoomsättningen ökade 38,0 procent till 195,8 (141,9) MSEK
 • Justerad EBITDA ökade 61,6 procent till 102,3 (63,3) MSEK
 • Rörelseresultatet ökade 93,7 procent till 82,7 (42,7) MSEK
 • Fortsatt tillväxt i antal publicerade objekt, som ökade 5,3 procent jämfört med föregående år
 • ARPL, genomsnittlig intäkt per publicerat objekt, ökade 53,7 procent till 2 642 (1 719) SEK

Sammanfattning för perioden januari-september 2021

 • Nettoomsättningen ökade 37,2 procent till 550,8 (401,4) MSEK
 • Justerad EBITDA ökade 75,5 procent till 270,4 (154,1) MSEK
 • Rörelseresultatet ökade 83,0 procent till 159,2 (87,0) MSEK
 • Ny ersättningsmodell för fastighetsmäklarkontor samt ny segmenterad prismodell för Hemnet Bas lanserad 1 mars
 • Börsnotering på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan den 27 april
 • Ingått avtal om en ny 500 MSEK revolverande kreditfacilitet ("RCF") den 27 april och samtidigt löst och återbetalat den tidigare kreditfaciliteten

Finansiellt sammandrag

[][]
jul jan Rullande Helår
-sep -sep 12
månader
(MSEK, om inte 2021 2020 Förändring 2021 2020 Förändring slutar 2020
annat sep 2021
anges)
Nettoomsättning 195,8 141,9 38,0% 550,8 401,4 37,2% 693,5 544,1
Justerad EBITDA* 102,3 63,3 61,6% 270,4 154,1 75,5% 318,4 202,1
Justerad EBITDA 52,2% 44,6% 7,6 p.e. 49,1% 38,4% 10,7 p.e. 45,9% 37,1%
-marginal*, %
Rörelseresultat* 82,7 42,7 93,7% 159,2 87,0 83,0% 182,7 110,5
Resultat per 0,63 0,28 125,0% 1,06 0,53 100,0% 1,19 0,67
aktie,
före utspädning,
SEK[1]
Resultat per 0,63 0,28 125,0% 1,05 0,53 98,1% 1,19 0,67
aktie,
efter
utspädning,
SEK[1]

* Alternativa nyckeltal, se sidor 21-23 för beräkning och definitioner.
[_____________________________]
[1] Beräkningen av utspädning av antalet aktier görs baserat på ett vägt genomsnitt av utspädningseffekten från de optionsprogram som varit aktiva under respektive period. Då ingen börskurs finns tillgänglig att ställa mot lösenkursen och antalet teckningsoptioner är begränsat i förhållande till antalet stamaktier har utspädningseffekten av optionsprogram för perioder före Hemnets börsnotering 27 april 2021 beräknats utifrån maximal teoretisk utspädning. För perioder efter 27 april 2021 baseras utspädningseffekten på det genomsnittliga aktiepriset under respektive period.

VD har ordet

Hemnet fortsätter sin tillväxtresa med ytterligare ett starkt resultat för tredje kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 38,0 procent till 195,8 (141,9) MSEK och justerad EBITDA ökade med 61,6 procent till 102,3 (63,3) MSEK.

Intäktsökningen drevs främst av vår nya prismodell för bostadssäljare som lanserades tidigare under året. Jag är också väldigt glad att se att en ökande andel av våra kunder valde att uppgradera sin bostadsannons på Hemnet till något av våra större paket. Den genomsnittliga intäkten per publicerat objekt (ARPL) växte under kvartalet med 53,7 procent till 2 642 SEK (1 719). Intäkterna stärktes också av att bostadssäljare annonserade fler bostäder på Hemnet, antalet bostadsannonser ökade med 5,3 procent jämfört med föregående år. De kombinerade intäkterna från fastighetsmäklare, fastighetsutvecklare och övriga annonsörer fortsatte att växa, om än i långsammare takt.

Vi förbättrar och utvecklar ständigt funktionaliteten på Hemnet för att tillföra ännu mer värde för våra kunder, besökare och partners. Under kvartalet har vi ytterligare förbättrat flödet och upplevelsen för det växande antalet besökare som väljer att logga in på Mitt Konto. Framöver ser vi stor potential i en allt mer skräddarsydd upplevelse på Hemnet och de ökade fördelar det ger våra besökare under deras bostadsresa.

En annan höjdpunkt under kvartalet var att vi äntligen kunde fira och uppmärksamma extraordinära prestationer bland landets fastighetsmäklare och bostadsutvecklare vid den andra upplagan av Hemnets bostadsgala Guldhemmet. Vår förhoppning är att en vinst här inte bara ska vara en ära, utan också något som bidrar till att stärka vinnarnas varumärken och ge nya affärsmöjligheter.

I samband med att vi fortsätter utöka och stärka vår kompetens och strävar efter att vara den allra bästa arbetsgivaren vi kan, var det glädjande att bli utnämnd till ett av börsens tre mest jämställda företag av stiftelsen Allbright Foundation. Lika glada är vi över att rankas som nummer fyra bland varumärken inom mediesektorn som människor i Sverige skulle vara mest stolta över att arbeta för.

Jag är mycket nöjd att få lämna denna rapport där en ökande andel av våra kunder använder Hemnets tilläggstjänster och med positiva effekter från de nya pris- och ersättningsmodellerna. Vi förväntar oss att dessa trender kommer att fortsätta in i det fjärde kvartalet om än med publiceringsvolymer som faller tillbaka från rekordnivåerna under de två senaste kvartalen till en nivå i linje med samma kvartal förra året.
 

Cecilia Beck-Friis
VD
November 2021
 

*****************************************
Rapporten och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på hemnetgroup.se (https://www.hemnetgroup.se/investerare/finansiella-rapporter). 

I samband med rapporten inbjuds till en webcast klockan 10.00 CET där Hemnets VD Cecilia Beck-Friis och CFO Carl Johan Åkesson presenterar och kommenterar resultatet. Efter presentationen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska. 

Presentationen kan följas i direktsändning på https://tv.streamfabriken.com/hemnet-q3-2021 där den även kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Du som vill ställa frågor efter presentationen behöver delta via telefon genom att ringa +46 8 566 42 705. Fler deltagarnummer med andra landskoder finns på denna länk (https://financialhearings.com/event/13958). Frågor kan också på förhand ställas till ir@hemnet.se

*****************************************

För mer information kontakta:
Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: staffan.tell@hemnet.se
IR-förfrågningar
Carl Johan Åkesson, CFO
M: +46 708 30 70 57
E: cj.akesson@hemnet.se
Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 761 45 21 78
E: nick.lundvall@hemnet.se
 
Denna information är sådan information som Hemnet Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan angivna kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2021 kl. 08:00 CET.

Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostadsplattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostadsmarknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkter, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostadsbehov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostadsresa, där Hemnet med sina produkter och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostadsmarknaden. Hemnet är noterat på Stockholm Nasdaq ("HEM"). 

Följ oss: hemnetgroup.se  (http://www.hemnetgroup.com)/ Facebook (https://www.facebook.com/hemnet.se) / Twitter (https://twitter.com/hemnet?lang=en) / Linkedin (https://www.linkedin.com/company/hemnet/)  (https://www.linkedin.com/company/hemnet/mycompany/?viewAsMember=true')/ Instagram (https://www.instagram.com/hemnet/?hl=en)

Författare Cision