Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

Hifab Group AB: Korrigering: Kommuniké från Hifab Groups årsstämma 2019

Korrigeringen avser felaktigt MAR-märkt pressmeddelande, daterat
2019-05-14 Kommuniké från Hifab Groups årsstämma 2019.

Vid årsstämman i Hifab Group den 14 maj 2019 beslutades följande:
Resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen för 2018, fastställdes.
Styrelseledamöterna samt verkställande direktör beviljades
ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2018.

Utdelning till aktieägarna beslutades att lämnas med 12 öre per aktie,
totalt 7 300 669 kronor, i enlighet med styrelsens förslag.
Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den
16 maj 2019 och utdelning till aktieägarna beräknas ske den 21 maj
2019.

Beslöts att arvode till styrelsen skall utgå med 200 000 kronor till
styrelsens ordförande och 90 000 kronor till ordinarie
styrelseledamöter. Beslöts vidare att revisor skall ersättas enligt
godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Tomas Hermansson,
Jessica Petrini, Karin Annerwall Parö och Carl Östring samt nyval av
Petter Stillström. Till styrelseordförande föreslås Karin Annerwall
Parö. Rikard Appelgren har avböjt omval.

Som revisor återväljs Deloitte med Johan Telander, Auktoriserad
revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i
enlighet med styrelsens förslag.

Beslöts att stämman bemyndigar styrelsen, för tiden intill nästa
årsstämma att för finansiering av förvärv av bolag eller rörelser,
fatta beslut om nyemission, vid ett eller flera tillfällen, av totalt
högst 3 000 000 aktier av serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt
att avvika från aktieägares företrädesrätt. Emission skall även kunna
ske genom s.k. apportemission. Beslutet togs med mer än 2/3
majoritet.

För ytterligare information kontakta
Patrik Schelin, CEO
Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar
utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First
North. Koncernen har ca 310 medarbetare fördelade på 10 kontor i
Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg,
miljö och bistånd och omsätter ca 445 MSEK. Hifabs Certified Adviser
är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post:
CA@mangold.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hifab-group-ab/r/korrigering--kommunike-fran-...
https://mb.cision.com/Main/2327/2814333/1045662.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.