Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-17

HiQ International: HiQ - ökad omsättning och god marknad

Under årets andra kvartal ökar omsättningen med 4,8 procent till 476,2
(454,3) Mkr. Omsättningen under första halvåret uppgår till 950,5
(923,9) Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) under första halvåret uppgår
till 95,2 (113,5) Mkr. Vår finansiella ställning är även den fortsatt
stark. Kassaflödet uppgår första halvåret till 96,8 Mkr och vi har
123,0 Mkr i likvida medel.

- När vi stänger första halvåret 2018 gör vi det på en mycket god
marknad där vi är väl positionerade. Omsättningen under andra
kvartalet ökar, mer har vi aldrig omsatt i ett andra kvartal. Vi ser
dock att vissa delar av verksamheten i Sverige inte lever upp till
sin fulla potential, vi har mer kvar att ge. Men i Finland kommer vi
tillbaka efter ett första kvartal som varit svagare än normalt och
levererar nu ett starkt resultat. Och till sist, vi rekryterar bra.
Nu är vi 1 652 medarbetare på HiQ, fler än vi någonsin tidigare
varit, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef för HiQ.

Under första halvåret fortsätter HiQ stärka sin position inom R&D.
Bland annat levererar HiQ fler team till den snabbt växande
fordonsindustrin för utvecklingen av både avancerade
förarstödsfunktioner och sofistikerade system som gör bilarna eller
lastbilarna självkörande och säkrare, effektivare och mer
resurssnåla. Fler team till Skatteverket för att fortsätta förenkla
för Sveriges företag och privatpersoner att betala skatt. Samt
fortsätter vara en viktig partner till telekomindustrin för
utveckling av den digitala infrastrukturen för framtidens
mobilkommunikation - en förutsättning för den snabba digitala
tjänsteutvecklingen som pågår.

- Den här typen av avancerad systemutvecklingen är HiQs ryggrad,
vilket gör oss till en värdeskapande partner för några av de
viktigaste aktörerna i de olika branscherna, säger Lars Stugemo.

Under inledningen på året ser vi att efterfrågan på HiQs tjänster inom
systemintegration och efterfrågan på HiQs integrationsplattform
FRENDS ökar. Där har vi sett en stor tillväxt i Finland där HiQ
utmanat globala aktörer gällande både pris, prestanda och
effektivitet. Nu växer även efterfrågan i Sverige, och en av de
senaste större FRENDS-affärerna är med Euro Finans. Ett annat område
under fortsatt utveckling är inom marknadsföring och kommunikation,
som påverkas starkt av den snabba teknikutvecklingen. Där har vi
bland annat åter igen sett HiQ vinna priser - denna gång bland annat
i Webby Awards, den finländska tävlingen Vuoden Huiput samt den
prestigefyllda European Design Awards för prototypen av det digitala
körkortet för Trafi.

- Det är ett stort erkännande när vårt team från Great Apes i Finland
vinner guld. Det digitala körkortet är det första av sitt slag i
världen, och även en glimt av en framtid som vi precis har skrapat på
ytan på, säger Lars Stugemo.

- Teknikutveckling kommer att fortsätta att förändra våra liv. Det kan
vi vara säkra på. Möjligheterna är oändliga. Och med branschens bästa
team, en fantastisk lista av modiga och innovativa kunder samt starka
finanser, kommer HiQ att fortsätt vara en ledande aktör på marknaden
även i framtiden. Det är jag fullständigt övertygad om, avslutar
Stugemo.

HiQs vd och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten i dag,
tisdagen den 17 juli klockan 09.00, på HiQs kontor på Regeringsgatan
20 i Stockholm.

Rapporten kan beställas på tel. 08-588 90 000 eller hämtas på
www.hiq.se.

För mer information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ, tel. 08-588 90 000
Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tel. 070-750 80 60
Denna information är sådan information som HiQ International AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli
2018 kl. 07.30 CET.

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors
liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till
alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad
värld. HiQ har fler än 1600 specialister och finns i sex länder.
Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.
För mer information och inspiration, besök www.hiq.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hiq-international/r/hiq---okad-omsattning-och-...
http://mb.cision.com/Main/450/2576661/879471.pdf

Författare Cision