Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-29

HiQ International: HiQ - starkt kassaflöde och ökad utdelning

Omsättningen under 2018 uppgår till 1 852,7 (1 787,9) Mkr, en ökning
med 4 procent. Rörelseresultatet för samma period uppgår till 196,5
(214,4) Mkr. Under fjärde kvartalet ökar omsättningen med 3 procent
till 507,1 (494,7) Mkr och rörelseresultatet uppgår till 61,2 (62,4)
Mkr. Vår finansiella ställning är stark. Kassaflödet under året
uppgår till 167,4 (164,1) Mkr och vi har 183,5 (205,1) Mkr i likvida
medel. Vid kvartalets utgång är vi 1 629 medarbetare på HiQ.

- Sammantaget omsätter vi mer under helåret än vi någonsin gjort
förut. Detta trots att vi såg en tillfällig inbromsning i Finland
under första kvartalet och i Östergötland under andra kvartalet. I
Göteborg lever vi resultatmässigt under året inte upp till våra
förväntningar. Därför har vi genomfört åtgärder och förändringar som
har börjat ge effekt under fjärde kvartalet. Generellt sett präglas
marknaden under 2018 av god efterfrågan, säger Lars Stugemo, vd och
koncernchef på HiQ.

Teknikutvecklingen går snabbare än den någonsin tidigare har gjort,
även om den aldrig kommer gå så här sakta. Hela tiden utvecklas nya
tjänster, som föder nya behov, till vilka nya tjänster behöver
utvecklas. Och efterfrågan på HiQs tjänster är fortsatt stark.

- Marknaden under 2018 kännetecknas av en god efterfrågan där vi är
väl positionerade inom teknik, design och kommunikation. Vi
fortsätter hjälpa våra kunder med att utnyttja teknikutvecklingen
till att förenkla och förbättra

för sina kunder. Vi fortsätter att vinna nya kunder och vi fortsätter
att utveckla befintliga samarbeten, säger

Lars Stugemo, vd och koncernchef på HiQ.
Under året vinner HiQ bland annat nya avtal med ledande aktörer inom
flera områden. Några exempel är Kammarkollegiet, som gör att en stor
del av Sveriges offentliga sektor får tillgång till HiQs tjänster. På
spel- och bettingmarknaden som genomgår stora förändringar tecknar
HiQ ramavtal med både ATG och Finländska Veikkaus. Cambio tar hjälp
av HiQs kompetens för att utveckla sjukvården. Pensionsjätten Keva
vänder sig till HiQ för att få bygga sin IT-plattform. Yamaha Motors
Europe tar HiQs hjälp för att stärka banden till sina befintliga
kunder och attrahera nya. Och HiQ inleder ett samarbete med Taxi
Stockholm för att utveckla deras digitala tjänster i syftet att öka
effektiviteten och göra det ännu enklare att åka taxi.

- När vi startade HiQ gjorde vi det med en ambition att bygga det
bolag vi själva alltid velat jobba på. Och det gör vi fortfarande.
Idag är vi över 1 600 fantastiska personer på HiQ, och tillsammans
med våra modiga kunder skapar vi resultat som påverkar en stor del av
världens befolkning. Behovet av tekniklösningar har aldrig varit
större. Och framtiden ser fantastisk ut, säger Lars Stugemo, vd och
koncernchef på HiQ.

HiQs vd och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten i dag,
tisdagen den 29 januari klockan 09.00,

på HiQs kontor på Regeringsgatan 20, 9tr. i Stockholm.
Rapporten kan beställas på tel. 08-588 90 000 eller hämtas på
www.hiq.se.

För mer information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, vd och koncernchef HiQ, tel. 08-588 90 000
Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tel. 070-750 80 60

Denna information är sådan information som HiQ International AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 januari 2019 kl. 07.30 CET.

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors
liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till
alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad
värld. HiQ har fler än 1600 specialister och finns i fem länder.
Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.
För mer information och inspiration, besök www.hiq.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hiq-international/r/hiq---starkt-kassaflode-oc...
https://mb.cision.com/Main/450/2727438/982658.pdf

Författare Cision